Speciālā izglītība

Mācību priekšmetu programmu paraugi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību līdzekļi skolēniem ar garīgās attītības traucējumiem un vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās skolēni ar dažādiem traucējumiem

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem