Speciālā izglītība

Mācību priekšmetu programmu paraugi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību līdzekļi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās skolēni ar dažādiem traucējumiem

Projekta ietvaros skolotāju atbalstam top saskaņoti, pēctecīgi izstrādāti mācību satura materiāli. Visi projekta ietvaros izstrādātie materiāli - priekšmetu un kursu programmu, mācību līdzekļu paraugi un diagnosticējošie darbi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, kā paraugi; tie netiek veidoti visam mācību saturam un šo paraugi nav obligāti – tiem ir ieteikuma raksturs.

Mācību līdzekļu paraugi neaptver visu mācību saturu un visus mācību priekšmetus, taču to mērķis ir nodrošināt informāciju par būtisku, līdz šim mazāk ierastu mācību satura daļu, lai palīdzētu skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem. Vairāk: https://bit.ly/par_macibu_lidzekliem

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem