E-mācības

Šobrīd VISC edX platformā ir pieejams e-kurss "Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā". 

Šis kurss ir paredzēts ikvienam pirmsskolas skolotājam, kurš vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas vadlīnijas un mācību pieeju.
Kursa tēmas pa nedēļām:

1. nedēļa – Iepazīšanās
2. nedēļa – Bērni pirmsskolā mācās
3. nedēļa – Skolotāja loma
4. nedēļa – Pašvadīta mācīšanās
5. nedēļa – Kompleksu uzdevumu plānošana
6. nedēļa – Atgriezeniskā saite un vērtēšana
7. nedēļa – Kopīga plānošana

Kurss pieejams šajā saitē - https://talakizglitiba.visc.gov.lv/.