Speciālā izglītība

Mācību priekšmetu programmu paraugi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību līdzekļi skolēniem ar garīgās attītības traucējumiem un vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās skolēni ar dažādiem traucējumiem

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem