Aicinām pieteikties skolotājus darbam Tavaklase.lv mācību video izstrādei!

Aicinām talantīgus, pieredzējušus un radošus skolotājus, kurus interesē tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un kuri ir gatavi piedalīties jaunu video mācību līdzekļu izstrādē, pievienoties Tavaklase.lv video mācību līdzekļu izstrādes komandai.

Eksperti izstrādās mācību video, kas būs atbalsta materiāli skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolai. Ekspertu uzdevums ir, sadarbojoties ar vadītāju, plānot video saturu, veidot scenāriju un pašiem tajos filmēties. Video būs atrodami www.tavaklase.lv.
 
Darbs mācību video izstrādei tiks organizēts, plānojot, ka mācību video izstrāde un filmēšanās notiks vienu dienu nedēļā, noteiktu laika periodu - kamēr safilmēti visi materiāli attiecīgajam priekšmetam vecumposmam.

Šī ir iespēja apgūt jaunas prasmes un pieņemt izaicinājumu savā profesionālajā karjerā, iesaistoties valsts mēroga izglītības pārmaiņu procesos.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā;
 • augsta motivācija strādāt projektā Skola2030;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu vidējās izglītības pakāpē;
 • zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu;
 • prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus mācību materiālus;
 • pieredze un interese par video mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā;
 • gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • vēlama pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tajā skaitā izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās.

Pienākumi

 • individuāli un komandā veidot mācību video materiālus - filmēties, kā arī piedalīties satura, norises un nepieciešamo resursu plānošanā;
 • vienu dienu nedēļā ieplānot laiku darbam klātienē un filmēšanās procesam;
 • atvēlēt laiku izstrādes darbam vismaz 0,3 darba slodzes apjomā.

Šobrīd meklējam skolotājus mācību video izstrādei sekojošos mācību priekšmetos:

 • matemātika 1.-3.klasē;
 • matemātika 4.-6.klasē;
 • matemātika 7.-9.klasē;
 • matemātika vidusskolā;
 • latviešu valoda vidusskolā;
 • latviešu valoda un literatūra 1.-3.klasē skolām ar mazākumtautību macību valodu;
 • latviešu valoda un literatūra 4.-6.klasē skolām ar mazākumtautību macību valodu;
 • latviešu valoda un literatūra 7.-9.klasē skolām ar mazākumtautību macību valodu;
 • latviešu valoda un literatūra vidusskolā skolām ar mazākumtautību macību valodu;
 • sociālās zinības un vēsture 1.-3.klasē;
 • sociālās zinības 7.-9.klasē;
 • sociālās zinātnes un vēsture vidusskolā;
 • vēsture un sociālās zinātnes I vidusskolā;
 • franču valoda 1.-3.klasē;
 • franču valoda 4.-6.klasē;
 • franču valoda 7.-9.klasē;
 • franču valoda vidusskolā;
 • ukraiņu valoda 4.-9.klasē;
 • ukraiņu valoda vidusskolā;
 • datorika 5.-7.klasē;
 • datorika vidusskolā;
 • dizains un tehnoloģijas vidusskolā;
 • fizika 8.-9.klasē;
 • fizika vidusskolā;
 • bioloģijā 8.-9.klasē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās līdz 2022. gada 8. aprīlim.

Pieteikuma anketa mācību video materiālu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē:
https://forms.gle/YtdDAF7reiEkJMet5

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei, par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) - līdz 1174.00 euro.

Papildu informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar Jolantu Moti: jolanta.mote@skola2030.lv

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.