Aicinām pievienoties Skola2030 komandai lietvedi!

Jauno kolēģi meklējam Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk-Projekts) Administratīvās vadības struktūrvienībā, kura mērķis ir izstrādāt un pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Darba līgums uz noteiktu laiku.

Pienākumu apraksts:

 • veikt dokumentu aprites un glabāšanas organizēšanu (saņemto un nosūtāmo dokumentu, rīkojumu dokumentu reģistrāciju, rēķinu un līgumu reģistrāciju un organizēt to apriti automatizētās lietvedības sistēmā (ALS);
 • izstrādāt dažādus dokumentus (vēstules, izziņas, apliecinājumus u.c.);
 • nodrošināt kompetencē esošo rīkojumu projektu izstrādi un saskaņošanu (t.sk. rīkojumu projektu pamatdarbības jautājumos un par vietējiem un ārvalstu komandējumiem);
 • izstrādāt lietu nomenklatūru. Organizēt struktūrvienības glabājamo dokumentu sakārtošanu nodošanai arhīvā;
 • sagatavot pasta sūtījumus sistēmā Mans Pasts;
 • organizēt biroja darbu (t.sk. veikt birojam nepieciešamo kancelejas preču pasūtīšanu elektronisko iepirkumu sistēmā, informācijas aprites un tālruņa zvanu koordinēšana);
 • konsultēt biroja darbiniekus savas kompetences ietvaros.

Prasības kandidātiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze lietvedības jomā un dokumentu pārvaldības procesa organizēšanā un dokumentu uzskaites sistēmas uzturēšanā (vēlams valsts pārvaldē);
 • pieredze arhīva darba organizēšanā:
 • zināšanas un prasmes iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrādē;
 • prasme noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēja organizēt un plānot savu un citu darbu;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, spēja pieņemt pārmaiņas, rīkoties nestandarta situācijās;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes, spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā;
 • prasme strādāt ar plaša apjoma informāciju, analizēt un sistematizēt to;
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office programmas lietotāja līmenī);
 • jābūt sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē un iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • iespēju realizēt savas iniciatīvas, tādējādi sniedzot ieguldījumu projekta kopīgu mērķu sasniegšanā.
 • Darba vietu Aspazijas bulvārī 24, Rīgā;
 • mēnešalgu EUR 805 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atbalstošus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Projekts8311@visc.gov.lv līdz 2021.gada 17. decembrim.