Skola katram bērnam

2020.gada 8. oktobris
Ogres novada Kultūras centrs

Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību  saturā” (Skola2030) astotā konference izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem “Skola katram bērnam” veltīta praksēm un sistēmām, ar kuru palīdzību mācīšanās procesā pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu. Konference norisināsies 2020. gada 8. oktobrī, Ogres novada Kultūras centrā.  Konferenci būs iespēja vērot tiešraidē gan mūsu Skola2030 mājaslapā, gan Facebook lapā (https://www.facebook.com/Skola2030). Skaties tiešraides programmu šeit! 

Skola katram bērnam ir tāda skola, kurā katrs skolēns, neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura, var justies pieņemts un saprasts, katram tiek piedāvāti izaicinājumi un izvirzīti nozīmīgi mērķi, kas ir augsti un tajā pašā laikā izpildāmi. Tā ir skola, kurā katrs var saņemt sev nepieciešamo atbalstu un tāpēc augt un šos mērķus sasniegt. Tā ir skola, kuras fokusa centrā ir bērns. 

Konferencē runāsim par konkrētiem paņēmieniem un to īstenošanu mērķtiecīgi un sistemātiski skolas ikdienā, kas skolotājiem un skolu vadītājiem var būt noderīgi, lai īstenotu iepriekš minēto. Ko skolas un klases līmenī darīt, lai piekļūtu katram bērnam? Kā pamanīt un noteikt skolēnu dažādās prasmes un mācīšanās vajadzības un atbilstoši pielāgot mācīšanu gūtajiem rezultātiem? Kā mācīšanās procesu veikt diferencēti? Kā, apgūstot konkrētā mācību priekšmeta saturu, vienlaikus dot iespēju skolēnam mācīties domāšanas un darīšanas stratēģijas, kas viņam ļauj iet dziļāk un mācīties arvien patstāvīgāk?  Kā veidot tādu klases sistēmu, kas rosina un dod iespēju skolēniem attīstīt un nostiprināt pašvadītas mācīšanās prasmes? Kā veidot vērtēšanas sistēmas, kas nodrošina mācīšanās procesā noderīgu atgriezenisko saiti katram, neprasot no skolotāja pārlieku daudz laika un darba? Runāsim par šiem un daudziem citiem rīkiem un risinājumiem, kas skolotājam var palīdzēt skolēna atbalstīšanā un virzīšanā. 

Lūdzam, pirms reģistrējies iepazīsties ar programmu, darbnīcu aprakstiem un to kāda veida jautājumi tajā tiks apskatīti!

Uz konferenci īpaši aicinām pārstāvjus no skolām, kas nav piedalījušās satura aprobācijā.

Konference top sadarbībā ar Ogres novada domi, British Council pārstāvniecību Latvijā un AS “Swedbank”  

Programma

08:30 - 09:15

Reģistrācija un rīta sarunas pie tējas un kafijas

Ogres novada kultūras centrā

09:30 - 11:30

RĪTA RUNAS

Ogres novada kultūras centra zālēs un tiešraidē

Konferences atklāšana

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs  

Kādas zināšanas mācām?  

Jānis Vilciņš, Skola2030 I Vecākais eksperts  


Kā mācīt prasmes? 

 Jānis  Zeimanis,  Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs  


No zināšanām uz izpratni: izglītības sistēmas maiņa Britu Kolumbijas provincē, Kanādā   

Rods Alens (Rod Allen),   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks   

12:00 - 13:00

PIRMĀS DARBA SESIJAS

Dažādās telpās Ogres novada Kultūras centrā

13:00 - 14:30

Pusdienlaika pārtraukums un sarunas ar Skola2030 mācību jomu ekspertiem

Dažādās telpās Ogres novada Kultūras centrā

Pusdienas tiks nodrošinātas.

14:30 - 15:30

OTRĀS DARBA SESIJAS

Dažādās telpās Ogres novada Kultūras centrā

16:00 - 17:00

KONFERENCES NOSLĒGUMS

Ogres novada kultūras centra zālēs un tiešraidē

Ija Brammane, Cēsu 2.pamatskolas direktore  

Marita Dzene, Cēsu 2.pamatskolas sākumskolas skolotāja 

Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada izglītības pārvaldes vadītāja 

17:00 - 17:30

Pēcpusdienas sarunas pie tējas un kafijas

LEJUPLĀDĒT PROGRAMMU

Darbnīcu apraksti

09:30 - 11:30
Konferences atklāšana (klātienē)
Lielā zāle
Lasīt vairāk

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs

RĪTA RUNAS

Kādas zināšanas mācām?  

Jānis VilciņšSkola2030 I Vecākais eksperts  

Pilnveidotajā pieejā zināšanas joprojām ir centrālajā vietā.  Kā mērķtiecīgi plānot un realizēt skolēnu iesaisti zināšanu konstruēšanā?Kādu vēl veidu zināšanas skolēnam jāgūst, lai tās veidotu vienotu kopbildi un skolēns prastu tās izmantot  ne tikai uzreiz pēc stundas, bet arī tālākā nākotnē?  

  

Kā mācīt prasmes? 

 Jānis  Zeimanis,  Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs  

Ko nozīmē tas, ka skolēniem “vairāk jādara pašiem”? Kāda pilnveidotajā pieejā ir skolotāja loma? Jānis Zeimanis ilustrēs, kā skolēniem mācīt stratēģijas, piedāvāt piemērus, ietvaru un atbalstu, lai palīdzētu katram sasniegt rezultātu.   

 

No zināšanām uz izpratni: izglītības sistēmas maiņa Britu Kolumbijas provincē, Kanādā   

Rods Alens (Rod Allen),   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks   

Kāpēc Britu Kolumbija – province, kurai ir augsti PISA rezultāti, – izlēma pamatos mainīt savu izglītības sistēmu? Rods Alens dalīsies ar priekšnoteikumiem veiksmīgai jauna izglītības standarta ieviešanai. 

Konferences atklāšana (tiešraidē) Deju zālē
Deju zālē
Lasīt vairāk

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs 

RĪTA RUNAS

Kādas zināšanas mācām?  

Jānis VilciņšSkola2030 I vecākais eksperts  

Pilnveidotajā pieejā zināšanas joprojām ir centrālajā vietā.  Kā mērķtiecīgi plānot un realizēt skolēnu iesaisti zināšanu konstruēšanā? Kādu vēl veidu zināšanas skolēnam jāgūst, lai tās veidotu vienotu kopbildi un skolēns prastu tās izmantot  ne tikai uzreiz pēc stundas, bet arī tālākā nākotnē?   

  

Kā mācīt prasmes? 

 Jānis  Zeimanis,  Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs  

Ko nozīmē tas, ka skolēniem “vairāk jādara pašiem”? Kāda pilnveidotajā pieejā ir skolotāja loma? Jānis Zeimanis ilustrēs, kā skolēniem mācīt stratēģijas, piedāvāt piemērus, ietvaru un atbalstu, lai palīdzētu katram sasniegt rezultātu.   

 

No zināšanām uz izpratni: izglītības sistēmas maiņa Britu Kolumbijas provincē, Kanādā   

Rods Alens (Rod Allen),   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks   

Kāpēc Britu Kolumbija – province, kurai ir augsti PISA rezultāti, – izlēma pamatos mainīt savu izglītības sistēmu? Rods Alens dalīsies ar priekšnoteikumiem veiksmīgai jauna izglītības standarta ieviešanai. 

Konferences atklāšana (tiešraidē) Mazā zāle
Mazā zāle
Lasīt vairāk

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs  

 

RĪTA RUNAS 

Kādas zināšanas mācām?  

Jānis VilciņšSkola2030 I vecākais eksperts  

Pilnveidotajā pieejā zināšanas joprojām ir centrālajā vietā.  Kā mērķtiecīgi plānot un realizēt skolēnu iesaisti zināšanu konstruēšanā? Kādu vēl veidu zināšanas skolēnam jāgūst, lai tās veidotu vienotu kopbildi un skolēns prastu tās izmantot  ne tikai uzreiz pēc stundas, bet arī tālākā nākotnē?      

  

Kā mācīt prasmes? 

 Jānis  Zeimanis,  Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs  

Ko nozīmē tas, ka skolēniem “vairāk jādara pašiem”? Kāda pilnveidotajā pieejā ir skolotāja loma? Jānis Zeimanis ilustrēs, kā skolēniem mācīt stratēģijas, piedāvāt piemērus, ietvaru un atbalstu, lai palīdzētu katram sasniegt rezultātu.   

 

No zināšanām uz izpratni: izglītības sistēmas maiņa Britu Kolumbijas provincē, Kanādā   

Rods Alens (Rod Allen),   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks   

Kāpēc Britu Kolumbija – province, kurai ir augsti PISA rezultāti, – izlēma pamatos mainīt savu izglītības sistēmu? Rods Alens dalīsies ar priekšnoteikumiem veiksmīgai jauna izglītības standarta ieviešanai. 

12:00 - 13:00
Iekļaujoša izglītība: kā sasniegt katru bērnu?
Lielā zāle
Lasīt vairāk

Diskusijā sarunāsimies par jautājumiem: Kas ir iekļaujoša izglītība? Ko ar to saprotam Latvijā? Kādas sadarbības formas nepieciešamas, lai realizētu iekļaujošu izglītību? Kādi resursi ir pieejami skolā un ārpus tās? Ko skolai nozīmē īstenot iekļaujošu izglītību? Kādi ir izaicinājumi un kādi – risinājumi?  

Diskusiju vada:

Solvita LazdiņaSkola2030 I Vecākā eksperte, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore

Piedalās: 

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, 

Mārīte Rozenfelde, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, 

Dita Nīmante, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas asociētā profesore, 

Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore,

Rita Vectirāne, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece. 

 

Formatīvā  vērtēšana sākumskolā
Spoguļu zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā analizēsim piemērus, kā skolotājam iegūt precīzu informāciju par skolēna izpratni un prasmēm un sniegt skolēnam noderīgu atgriezenisko saiti. Darbnīcā izmantosim sākumskolas matemātikas piemērus.  

Darbnīcu vada:

Ilze France,  Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra  pētniece 

Diferenciācija - ceļš uz iekļaujošu izglītību 
Foajē pie Deju zāles
Lasīt vairāk

Kā nodrošināt to, ka katrs skolēns viņam piemērotā veidā sasniedz savu potenciālu? Kā skolotājam plānot šādas mācības, nepatērējot “visu pasaules laiku”? Šajā darbnīcā izzināsim iespējas diferencēt dažādus mācīšanās aspektus, kā arī iepazīsimies ar labās prakses piemēriem no  valodu un matemātikas jomas. 

Vada:

Aira  Kumerdanka, Skola2030 I Eksperte, 

Sandra Krauze, Valmieras Valsts  ğimnāzijas  matemātikas skolotāja,   

Laura  Katkēviča, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas angļu valodas skolotāja.  

Stratēģijas  mācību procesā  
Izstāžu zāle
Lasīt vairāk

Kā  skolēniem  iespējams prasmīgi sasniegt  mācību  mērķus? Viena no atbildēm ir - izmantojot  stratēģijas.  Šajā darbnīcā iepazīsim stratēģiju dabu mācību procesā, aplūkosim iespējas tās skolēniem pakāpeniski mācīt, kā arī  iepazīsimies ar labās prakses piemēriem, kuros vienas  skolas  dažādi  valodu  skolotāji stratēģijas skolēniem māca saskaņoti.  

Darbnīcu vada

Agita Ozoliņa,  Jelgavas Valsts ģimnāzijas  angļu valodas skolotāja, 

Irīna Ivanova, Jelgavas Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja.  

Katra bērna sociāli emocionālā izaugsme   
227. un 228.kabineti
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja iepazīsies ar dažādiem praktiskiem rīkiem, ko var izmantot skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanā. Dalībnieki pārrunās dažādu skolu pieredzi - kā šajā darbā sistēmiski atbalstīt skolotājus, kā vērtēt skolas ētosu,  veidojot vienotu visas skolas pieeju.

Darbnīcu vada:

Elita Šneidere un Inga Beltiņa, Rīgas pilsētas sākumskolas skolotājas

Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanas paņēmieni
Jaunā zāle
Lasīt vairāk

Kā strādāt vispārizglītojošā klasē, kurā mācās skolēni ar speciālām vajadzībām?  Darbnīcā skaidrosim, kā šādā klasē diferencēt uzdevumus, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus. Strādāsim ar latviešu valodas un matemātikas piemēriem.

Darbnīcu vada:

Inese  Stepko, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja un  O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas speciālā pedagoģe.

Kā sasniegt rezultātus  klasē, kurā mācās skolēni ar mācīšanās  traucējumiem
Mazā zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā piedzīvosim vairākas metodes, ko Anglijā lietojam, lai mācītu skolēnus ar mācīšanās traucējumiem. Domāsim arī, kā tās pielietot attālinātas mācīšanās apstākļos. Uzzināsiet, kā veidot skolēniem pielāgotus mācīšanās plānus, kā stundās diferencēt un kādus ietvarus un atbalstu mācīšanās procesā piedāvāt, lai visi skolēni sasniegtu rezultātus. Izmantosim piemērus no pamatskolas un vidusskolas vecumposma.  

Darbnīcu vada:

Henrieta Bola (Henrietta  Ball), Matemātikas jomas vadītāja  Parkhausa  skolā  Ņūburī,  Svindonā,  Lielbritānijā  (Park House  School Newbury, Swindon, UK).

Darbnīca norisināsies tiešsaistē, angļu valodā.

Pašvadītas klases sistēma 
Baltā zāle
Lasīt vairāk

Kā skolēniem mācīt plānot savu darbu katru stundu un ilgtermiņā? Kā organizēt stundu, lai skolēni uzraudzītu paši savu mācīšanās procesu un sekotu līdzi sasniegtajam? Darbnīcā tiks piedāvāti klases darba organizācijas principi, kas ļauj skolēnam uzņemties atbildību par to, kā viņš mācās. Darbnīcā izmantosim piemērus no fizikas, vēstures un dizaina un tehnoloģijām.

Darbnīcu vada:

Evija  Pumpuriņa, Raunas vidusskolas direktora vietniece metodiskajā darbā, vēstures skolotāja, 

Brigita  Zēmele,  Raunas vidusskolas fizikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja.  

Latviešu valodas apguve lingvistiski neviendabīgās klasēs
Aktu zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā diskutēsim un dalīsimies pieredzē ar labās prakses piemēriem, mācību metodēm un paņēmieniem, kā strādāt klasēs, kurās skolēniem ir atšķirīgi valodas prasmes līmeņi.  

Darbnīcu vada:

Arvils  ŠalmeSkola2030 I Vecākais eksperts, 

Iveta Grīnberga,  IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte. 

Kā laikus nodrošināt atbalstu skolēnam, kurš slikti adaptējas skolas vidē?
Kamerzāle
Lasīt vairāk

Kavējumi, uzvedības un sekmju problēmas, – kādas sistēmas palīdz laikus pamanīt grūtības un proaktīvi tās risināt? Kādi ir efektīvi sadarbības modeļi starp skolotājiem un atbalsta personālu dažāda lieluma skolās? Kādus ārējos resursus varam piesaistīt? Darbnīca īpaši orientēta uz skolu atbalsta personālu un klašu audzinātājiem, bet noderēs arī citiem. 

Darbnīcu vada:

Anna ZaulaSkola2030 I Eksperte,  

Inguna Kaniņa, Lielvārdes pamatskolas sociālā pedagoģe, 

Evija Rutmane, Lēdmanes pamatskolas sociālā pedagoģe. 

Mācību darba organizācija skolā katra skolēna mācīšanās atbalstam
Deju zāle
Lasīt vairāk

Kā organizēt darbu, ja skolā ir skolēni ar dažādām mācīšanās vajadzībām vai grūtībām? Darbnīcā sarunāsimies par skolas līmeņa mācību darba organizācijas modeļiem, kas var palīdzēt atbalstīt  katru skolēnu mācīšanās procesā. Uz darbnīcu īpaši aicinām skolu vadības komandu pārstāvjus. 

Darbnīcu vada:

Rasa DirvēnaSkola2030 I Vecākā eksperte,

Aiga Felš-Milberga, Ventspils 4. vidusskolas direktora vietniece, 

Daiga Puga, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore,

Kristīne Jozauska, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte.

Pusdienlaika pārtraukums un sarunas
13:00 - 14:30
Iespēja sarunāties ar Skola2030 mācību jomu vecākajiem ekspertiem
14:30 - 15:30
Vērtēšana un atgriezeniskā saite katra skolēna un skolotāja izaugsmei
Lielā zāle
Lasīt vairāk

Vērtēšana katra skolēna izaugsmei

Kā izskatās efektīva atgriezeniskā saite klasē? Kāpēc vienā situācijā skolēni ir gatavi izmantot saņemto atgriezenisko saiti, bet citā ne? Kā diagnosticējošos darbus var izmantot mērķtiecīgam skolēnu atbalstam? 

Pāvels Pestovs,  Skola2030 I Vērtēšanas satura izstrādes vadītājs  

 

Atgriezeniskā saite katra skolotāja izaugsmei 

Kā  prasmīga atgriezeniskā saite, kuru skolotājam sniedz eksperts vai pieredzējis kolēģis un kas balstās uz skolotāja snieguma līmeņa aprakstu, var palīdzēt novērtēt skolotāja mācīšanās vajadzības un rast veiksmīgus profesionālās izaugsmes risinājumus? Kā tādējādi uzlabojas skolēnu mācīšanās? 

Dace  Namsone,  Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore, vadošā pētniece  

Formatīvā  vērtēšana sākumskolā
Spoguļu zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā analizēsim piemērus, kā skolotājam iegūt precīzu informāciju par skolēna izpratni un prasmēm un sniegt skolēnam noderīgu atgriezenisko saiti. Darbnīcā izmantosim sākumskolas matemātikas piemērus.  

Darbnīcu vada:

Ilze France,  Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra  pētniece 

Diferenciācija - ceļš uz iekļaujošu izglītību 
Foajē pie Deju zāles
Lasīt vairāk

Kā nodrošināt to, ka katrs skolēns viņam piemērotā veidā sasniedz savu potenciālu? Kā skolotājam plānot šādas mācības, nepatērējot “visu pasaules laiku”? Šajā darbnīcā izzināsim iespējas diferencēt dažādus mācīšanās aspektus, kā arī iepazīsimies ar labās prakses piemēriem no  valodu un matemātikas jomas. 

Darbnīcu vada:

Aira  Kumerdanka, Skola2030 I Eksperte,

Sandra Krauze, Valmieras Valsts  ğimnāzijas  matemātikas skolotāja,   

Laura  Katkēviča, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas angļu valodas skolotāja.  

Stratēģijas mācību procesā  
Izstāžu zāle
Lasīt vairāk

Kā  skolēniem  iespējams prasmīgi sasniegt  mācību  mērķus? Viena no atbildēm ir - izmantojot  stratēģijas.  Šajā darbnīcā iepazīsim stratēģiju dabu mācību procesā, aplūkosim iespējas tās skolēniem pakāpeniski mācīt, kā arī  iepazīsimies ar labās prakses piemēriem, kuros vienas  skolas  dažādi  valodu  skolotāji stratēģijas skolēniem māca saskaņoti.  

Darbnīcu vada:

Inga Strode,  Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja,  

Elita Indriksone, Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja.

Katra bērna sociāli emocionālā izaugsme   
227. un 228.kabineti
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja iepazīsies ar dažādiem praktiskiem rīkiem, ko var izmantot skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanā. Dalībnieki pārrunās dažādu skolu pieredzi - kā šajā darbā sistēmiski atbalstīt skolotājus, kā vērtēt skolas ētosu,  veidojot vienotu visas skolas pieeju.

Darbnīcu vada:

Elita Šneidere un Inga Beltiņa, Rīgas pilsētas sākumskolas skolotājas

Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanas paņēmieni
Jaunā zāle
Lasīt vairāk

Kā strādāt vispārizglītojošā klasē, kurā mācās skolēni ar speciālām vajadzībām?  Darbnīcā skaidrosim, kā šādā klasē diferencēt uzdevumus, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus. Strādāsim ar latviešu valodas un matemātikas piemēriem.

Darbnīcu vada:

Inese  Stepko, Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja un  O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas speciālā pedagoģe.

Skolotāju loma mācību pieejas maiņā – Britu Kolumbijas Kanādā pieredze
Mazā zāle
Lasīt vairāk

Britu Kolumbijā Kanādā nesen īstenota izglītības satura un pieejas reforma. Darbnīcā – pieredzes stāstāsarunāsimies par to,ko šīs pārmaiņas nozīmēja skolotājiem. Kādas bija galvenās lietas, ko skolotāji mainījasavā darbā? Kāda profesionālā pilnveide tam bija nepieciešama? Kādas atbalsta sistēmas skolotājiempalīdzēja sekmīgi īstenot pārmaiņas?

Darbnīcu vada:

Rods Alens (Rod Allen),   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks. 

Darbnīca norisināsies tiešsaistē, angļu valodā.

Efektīvs atbalsts skolēniem ar lasītprasmes grūtībām 
Baltā zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā skatīsim lasītprasmes diagnostikas rīkus  un  piedāvāsim mērķtiecīgu vingrinājumu sistēmu nodarbībām mazās  grupās.  

Darbnīcu vada:

Malgožata  Raščevska, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne.

Sekošana skolēna attīstībai skolas līmenī
Aktu zāle
Lasīt vairāk

Kādus datus vākt, lai izvirzītu kopīgus mērķus skolai un sekotu izaugsmei ceļā uz tiem? Kā nonākt līdz vienotai izpratnei par tiem?  Darbnīcā – pieredzes stāstā skola “Domdaris” dalīsies ar piemēru, kā nonāca līdz vienotai izpratnei par kopīgu caurviju prasmju vērtēšanu, kā sekoja skolēnu izaugsmei un kā dati palīdzēja pieņemt nākamos lēmumus.  

Darbnīcu vada:

Jolanta KlišāneSkola2030 I Eksperte,  

Ildze  Čakāne,  “Domdaris”  matemātikas skolotāja.  

Dažādu bērnu sociālā iekļaušana 
Kamerzāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā – pieredzes stāstā runāsim par bērnu ar uzvedības un mācīšanās grūtībām iekļaušanu mācību procesā un skolas dzīvē. Rādīsim praktiskus piemērus tam, ko var darīt skola un kādi atbalsta rīki ir pieejami. 

Darbnīcu vada:

Solvita LazdiņaSkola2030 I Vecākā eksperte, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore,

Inga Gulbe,  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekta “9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Konsultatīvās nodaļas vadītāja,  

Zaiga Ivana, Mazsalacas vidusskolas direktore, 

Vita Rusmane, Mazsalacas vidusskolas skolotāja.

Kā plānot atbalstu skolēniem, izmantojot diagnosticējošos darbus?
Deju zāle
Lasīt vairāk

Darbnīcā strādāsim ar diagnosticējošiem darbiem, kuri izstrādāti atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam. Iziesim visu ciklu: (1) kādus sasniedzamos rezultātus gribam vērtēt, (2) kā veidojam uzdevumus un vērtēšanas kritērijus, kas vērtē tieši plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus, (3) ko varam secināt, analizējot skolēnu sniegumu diagnosticējošajos darbos, (4) kā pielāgojam tālāko mācīšanas procesu. Darbnīcā izmantosim matemātikas un  dabaszinību  diagnostikas darbu piemērus.

Darbnīcu vada:

Jānis Vilciņš,  Skola2030 I Vecākais eksperts,  

Jeļena  Volkinšteine,   Rīgas Ostvalda vidusskolas direktora vietniece, Skola2030 I Vecākā eksperte. 

16:00 - 17:00
Konferences noslēgums Lielā zāle (klātienē)
Lielā zāle (klātienē)
Lasīt vairāk

Kāda ir skolotāja, direktora, izglītības pārvaldes vadītāja loma katra bērna atbalstīšanā? Personiski stāsti par to, ko gribējām paveikt, kas izdevās un ko tas prasīja. Stāstos saklausīsim atbildes uz jautājumiem: Kā skolotājam labāk saprast bērnu? Kā direktoram veicināt skolotāju izaugsmi, stiprināšanu, pilnveidi? Kāda ir pašvaldības loma un iespējas?  

Marita Dzene,  Cēsu 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja  

Ija  Brammane,  Cēsu 2. pamatskolas direktore   

Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

Inga PāvulaSkola2030 I Vecākā eksperte

Konferences noslēgums Deju zālē (tiešraidē)
Deju zālē (tiešraidē)
Lasīt vairāk

Kāda ir skolotāja, direktora, izglītības pārvaldes vadītāja loma katra bērna atbalstīšanā? Personiski stāsti par to, ko gribējām paveikt, kas izdevās un ko tas prasīja. Stāstos saklausīsim atbildes uz jautājumiem: Kā skolotājam labāk saprast bērnu? Kā direktoram veicināt skolotāju izaugsmi, stiprināšanu, pilnveidi? Kāda ir pašvaldības loma un iespējas?  

Marita Dzene,  Cēsu 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja  

Ija  Brammane,  Cēsu 2. pamatskolas direktore   

Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

Inga Pāvula, Skola2030 I Vecākā eksperte

Konferences noslēgums Mazā zāle (tiešraidē)
Mazā zāle (tiešraidē)
Lasīt vairāk

Kāda ir skolotāja, direktora, izglītības pārvaldes vadītāja loma katra bērna atbalstīšanā? Personiski stāsti par to, ko gribējām paveikt, kas izdevās un ko tas prasīja. Stāstos saklausīsim atbildes uz jautājumiem: Kā skolotājam labāk saprast bērnu? Kā direktoram veicināt skolotāju izaugsmi, stiprināšanu, pilnveidi? Kāda ir pašvaldības loma un iespējas?  

Marita Dzene,  Cēsu 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja  

Ija  Brammane,  Cēsu 2. pamatskolas direktore   

Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

Inga Pāvula, Skola2030 I Vecākā eksperte

LEJUPLĀDĒT PROGRAMMU

Konferences lektori

Rod Allen

Lasīt vairāk

Jānis Vilciņš

Lasīt vairāk

Jānis  Zeimanis

Lasīt vairāk

Marita Dzene

Lasīt vairāk

Ija  Brammane

Lasīt vairāk

Edīte Kanaviņa

Lasīt vairāk

Reģistrācija ir noslēgusies

KONFERENCES ATKLĀŠANA (izvēlies vienu)
09:30 - 11:30
PIRMĀS DARBA SESIJAS (izvēlies vienu)
12:00 - 13:00
Pusdienlaika pārtraukums un sarunas
13:00 - 14:30
Iespēja sarunāties ar Skola2030 mācību jomu vecākajiem ekspertiem
OTRĀS DARBA SESIJAS (izvēlies vienu)
14:30 - 15:30
KONFERENCES NOSLĒGUMS (izvēlies vienu)
16:00 - 17:00

PĀRBAUDI, VAI ATZĪMĒJI NORISI KATRĀ SESIJĀ

SPIED REĢISTRĒTIES Reģistrēties