Vebināri

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, piedāvājām vebinārus, kuros Skola2030 eksperti stāstīja par svarīgākajām izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un atbildēja uz jautājumiem. 

Mācību priekšmetu programmas pirmsskolā un pamatizglītībā

Mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugi vidusskolā