02.04.2020

Kino skolās tiešsaistē: filmas attālinātām mācībām portālā filmas.lv

Nacionālā kino centra (NKC) portālā www.filmas.lv sadaļā “Kino skolās tiešsaistē” ir brīvi pieejamas vairāk nekā 40 Latvijā tapušas filmas kopā ar metodisko materiālu un uzdevumiem skolēniem. Latvijas skolotāji un skolēni ir aicināti izmantot šo piedāvājumu attālinātām mācībām dažādos mācību priekšmetos – sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kultūras un vizuālās mākslas satura apguvē. Filmām un materiāliem iespējams piekļūt no jebkura datora vai viedierīces Latvijā kopš 26. marta līdz ārkārtas situācijas beigām. 

Piedāvājumā ir 13 spēlfilmas, 21 dokumentālā filma un 10 animācijas filmas. Vecākās komplektā iekļautās filmas ir Mērnieku laiki (1968) un Rīgas poētiskā dokumentālā kino pirmās filmas (1961). Jaunākā – Simtgades spēlfilma 1906 (2019).

Pie katras filmas ir ieteikumi, kā šo filmu izmantot mācību darbā, ieteicamais nodarbību plāns un darba lapas ar uzdevumiem skolēniem, kā arī norādīta atbilstoša klašu grupa: 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei vai 10.–12. klasei. Darba lapas PDF formātā var lejuplādēt vai izdrukāt. 

Portāla var noskatīties arī 12 zelta fonda jeb Latvijas kultūras kanonā iekļautās filmas, kā arī ap 200 pastāvīgi pieejamās Latvijas filmas. Portālu filmas.lv uztur Nacionālais Kino centrs, tehniski nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).  Jautājumus par Kino skolās lūdzam adresēt kinoskolas@nkc.gov.lv

Inese Lāčauniece, Skola2030 eksperte, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja: “NKC piedāvājums ir lieliski izmantojams attālinātajā mācību procesā gan literatūrā, gan latviešu valodā, gan citos humanitārajos priekšmetos visos izglītības posmos. Ir iespēja izpētīt un savā darbā pielāgot jau izveidotos materiālus, darba lapas skolēniem un metodiskos norādījumus skolotājiem sadaļā kino skolās tiešsaistē. Šeit atrodami 44 darbi ar pilnībā izstrādātiem materiāliem, kurus ir tikai jāpēta un jāizmanto. Lieliska iespēja ir arī izmantot daudzveidīgos tekstus, kas pievienoti kā uzziņu materiāls pie katras filmas. Sākumskolas posmam daudzveidīgi var izmantot studiju Dauka un Animācijas brigādes animācijas, pamatskolā – k/f Sprīdītis, animācijas filma Pavasaris Vārnu ielā, dokumentālo filmu Vai viegli būt jaunam?. Vidusskolas posmam piedāvājums ir vēl plašāks, no klasikas, piemēram, Jaunsudrabiņa Aijas ekranizējums, līdz mūsdienu atspoguļojumam.

Vēl plašākas ir iespējas pielāgot savām vajadzībām to piedāvājumu, kas atrodams sadaļā skatāmas Latvijā, šim piedāvājumam gan skolotājam pašam jāpielāgo darba uzdevumi skolēnam, taču iespējas ir ļoti plašas. Literatūrā gan ieteiktu maksimāli piedāvājumu saistīt ar literāro tekstu, skolēnus aicinot salīdzināt, pētīt, izteikt viedokli par teksta interpretāciju dažādos medijos, varbūt neliekot obligāti noskatīties visu, bet norādot kādu konkrētu daļu, kuru jāiepazīst. Vajadzētu izmantot šobrīd brīvi pieejamos resursus, piemēram, Lasīt Jāņa Grīziņa Vārnu ielas republiku (bez maksas lasāms las.am), noskatīties animāciju Pavasaris Vārnu ielā (filmas.lv) un noskatīties Dailes teātra izrādi (teātris.zip). Vidusskolā var izmantot J.Jaunsudrabiņa Aiju, R.Blaumaņa darbus, R.Ezeras Aku u.c. Lai veicas!”

Vaira Baltgalve, Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja: “Priecājos par NKC sagādāto iespēju izmantot latviešu dokumentālās un mākslas filmas. Skolas mācību procesā  nereti esam izmantojuši ekranizācijas versijas literārajam darbam, piemēram, Mērnieku laiki, Salna pavasarī, Sprīdītis u.c..  Filmu izmantošana mācāmo saturu reizēm padara vieglāk uztveramu, vienlaikus apliecinot kultūras jomu savstarpējo saikni, akcentējot kultūras  darbos iekodētās vērtības.

Lai skolēni, noskatoties filmu, uztvertu  būtisko, palīdz mērķtiecīgi sagatavoti materiāli, piemēram, lai izprastu vēsturiskos apstākļus, tēlu tipizācijas, individualizācijas izveides paņēmienus, savstarpējo attiecību raksturojumu u.c. NKC iesāktais darbs, piedāvājot  gan atlasītus filmas fragmentus, gan jau sagatavotas darba lapas skolēniem, ar kurām skolotājs var strādāt, ir apsveicams atbalsts skolotājiem.  Dokumentālās  filmas būs noderīgas  klases stundām, kad skolotājs organizēs diskusijas par dzīves vērtībām, savstarpējām attiecībām.

Varētu vēl vēlēties piedāvājumā vēl vairāk klasisko darbu ekranizāciju un  atšķirīgu režisoru un laika periodu radītās filmas, piemēram, “Mērnieku laiki” vai “Aija” ( arī ir divi varianti), lai rodas plašāks ieskats literāro darbu interpretācijās.”