Pirmsskolai

Vispārīgi ieteikumi


Kā atbalstīt pirmsskolēna mācīšanos attālināti

Lai atbalstītu bērnu mācībās mājās, skolotājs sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Skolotājs arī sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video materiāliem, attēliem, receptēm utml.

Izmantojot jau praksē esošu digitālo platformu (E-klase, ELIIS, Class Dojo), Skolotājs sazinās vecākiem un nodod konkrētus bērniem veicamus uzdevumus. Daži piemēri: 

  • Izveidot no kartona olu un aplīmēt to ar dažādiem aplikāciju materiāliem tā, lai tā izskatītos saulaina, koša, bagātīga un grezna, ziedoša u.tml. Ieteikumam izmantots mācību un metodiskais līdzeklis “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomā, komnkrēti: Radošā darbība, 65. lpp. izveido kolāžu “Košās Lieldienas” (https://mape.skola2030.lv/materials/205)
     
  • Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, Ģeometriskās figūras, 59. lpp. (https://mape.skola2030.lv/materials/203).
     

Vebinārs par darbu pirmsskolas dežūrgrupā ārkārtas situācijas laikā

Skola2030 ekspertes A. Lauka un G. Kārkliņa stāsta, kā bērns mācās dežūrgrupā, kāda ir skolotāja loma šajā situācijā, kā veidot un iekārtot dažādus mācību centriņus: https://youtu.be/tGSYEfTP1dA

Sadaļa vecākiem

Skola2030 mājas lapā izveidota sadaļa arī vecāku atbalstam, kurā sniegti pirmsskolai domāti vispārīgi ieteikumi un iekļauti konkrēti materiāli izmantošanai mājās jebkurā laikā. Aicinām skolotājus par šo saturu aktīvi ziņot pirmsskolēnu vecākiem. 

 

Mācīšanās piemēri

Tematu piemēri (sagatavoti primāri vecākiem), kurus var izmantot arī dežūrgrupu skolotāji pirmsskolā.
Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 3. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 3. un 4. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Attālināto nodarbību plānu piemēri mācību resursu krātuvē:
https://mape.skola2030.lv/  - sadaļā Katalogs 

Ieteikumi idejām un resursiem dažādās mācību jomās (tiek pastāvīgi papildināti) mācību resursu krātuvē:
https://mape.skola2030.lv/ - sadaļā Diskusijas