Līdzdalība pasākumos

Piedāvājam Skola2030 ekspertu iesaisti un konsultācijas skolotāju, izglītības iestāžu (pirmsskolu un skolu) vadītāju interešu grupām, profesionālajām organizācijām, pašvaldību apvienībām, organizētos pasākumos. Aicinām pieteikt savas intereses un vajadzību iespējamai sadarbībai.

Prioritāri atsauksimies uzaicinājumiem, kur mērķtiecīgi organizētās kopienās apvienojušies vismaz divu vai vairāku izglītības iestāžu vai pašvaldību pārstāvji – skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi –, īstenojot domu un pieredzes apmaiņu un praktiskus soļus ideju iedzīvināšanā, un kur vajag konsultatīvu atbalstu ilgtermiņa procesu un pārmaiņu ietekmes virzībai pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā un/vai profesionālai pilnveidei.

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, konsultācijas pēc pasākuma organizatoru uzaicinājuma pašlaik var notikt attālināti, taču nākotnē – arī klātienē. Ja vēlaties uzaicināt Skola2030 ekspertus, lūdzam aizpildīt rakstisku pieteikumu šajā saitē, atbildot uz šādiem jautājumiem.

1. Organizācija. Raksturojiet jūsu organizāciju/apvienību (kas var būt pagaidu vai pastāvīga, darboties īsākā vai garākā laika posmā)! Kas un cik jūs esat, no kurām izglītības iestādēm vai organizācijām, kādas ir jūsu lomas ikdienā; ja esat skolotāji tad kuriem mācību priekšmetiem, kurā izglītības posmā, citi svarīgi raksturlielumi.

2. Mērķis/vajadzība/izaicinājums. Aprakstiet, ko vēlaties paveikt, pie kāda izaicinājuma risināšanas vai iespējas strādājat kā kopiena. Raksturojiet pēc iespējas konkrēti pašreizējo situāciju, jūsu mērķi un pamatojumu.

3. Paveiktais un plāni. Aprakstiet, kas paveikts līdz šim šajā jautājumā un kādi ir jūsu tālākie darbības soļi?

4. Darba organizācija. Īsi raksturojiet, kā organizēts darbs un ikdienas saziņa jūsu kopienā, piemēram, vai pulcējaties regulārās apspriedēs, kā plānojat darbus, kā uzraugāt un koordinējat ieviešanu, kā izvērtējat paveikto, kāda ir lomu sadale.

5. Nepieciešamais atbalsts/iesaiste. Kādu atbalstu un iesaisti sagaidāt no Skola2030?

Pieteikumu Skola2030 ekspertu iesaistei, lūdzu, aizpildiet tiešsaistē šeit: https://bit.ly/pieteikties_Skola2030_lidzdalibai. Papildinformācija: rasa.dirvena@skola2030.lv