Vebināri

Tuvākie vebināri

4.12. plkst. 16.00 Teātra mākslas vebinārs  -  Metodiski ieteikumi skolotājiem mācību satura īstenošanai 1. - 9. klasē

Summatīvā vērtēšana mācību atbalstam

Projekta darbs. Pieredzes stāsti

Projekta darba īstenošana 

Notikušie vebināri

Valsts pārbaudes darbu paraugi un programmas (2022. gada augusts) 

Vidusskolas valsts pārbaudes darbu programmas un to paraugi (2021. gada septembris)

Mācību priekšmetu programmas pamatizglītībā (2019. gada oktobris - 2020. gada jūnijs)

Mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugi vidusskolā (2020. gada februāris - 2020. gada augusts)

Padziļināto kursu programmu paraugi vidusskolā (2021. gada februāris - 2021. gada marts)

Vebināri sākumskolas skolotājiem (2020. gada septembris - 2021. gada oktobris)

Pirmsskola (2019. gada aprīlis - 2021. gada decembris)

Kurss "Projekta darbs" (2021. gada oktobris - 2022. februāris)

Attālināta mācīšanās (2020. gada decembris)

Biežāk uzdotie jautājumi (2020. gada jūnijs - 2020. gada augusts)

Diagnosticējošie darbi pilnveidotajā mācību saturā (2020. gada septembris - 2021. gada maijs)

Vērtēšana kultūras un mākslas mācību priekšmetos (2021. gada aprīlis/maijs)

Iekļaujoša izglītība (2021. gada aprīlis - 2021. gada oktobris)

Vebināri par mācību materiālu paraugiem (2020. gada septembris)

Izmaiņas pilnveidotajā mācību saturā (2018. - 2019. gads)

Citi vebināri