Aprobācija

Aprobācijas mērķis ir “izvērtēt, kā skolās un pirmsskolās iespējams ieviest un nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur skolēnu mācīšanās rezultāts ir lietpratība, tostarp iedibinot un attīstot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību skolas līmenī kā ikdienas praksi”.

Aprobācijas svarīgākie uzdevumi:

  • pilotskolu un pirmsskolu ikdienas praksē pārbaudīt un izvērtēt, kā iespējams nostiprināt mācīšanās iedziļinoties paņēmienus;
  • organizēt skolotāju sadarbību;
  • radīt jaunus un izmēģināt dažādus mācību darba organizācijas modeļus;
  • aprobēt mācību satura dokumentu un mācību līdzekļu paraugu izmantošanu skolās.

Pilnveidotā satura un pieejas aprobācijā iesaistītas dažāda lieluma un tipa skolas visā Latvijā no dažādiem novadiem – gan vidusskolas, gan ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas, gan pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas, kā arī speciālās skolas. Pilotskolu pieredze un sniegtie ieteikumi ņemti vērā jauno mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu sagatavošanā, kā arī mācību pieejas un satura tālākajā īstenošanā Latvijā.

Pirmsskolās mācību satura aprobācijas process ir noslēdzies – no šī gada septembra visās pirmsskolās Latvijā stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kā arī tiek uzsākta pilnveidotā satura un pieejas ieviešana.

Noslēgušās arī profesionālās pilnveides mācības visām 100 pirmsskolām un skolām, kas piedalījās mācību satura un pieejas aprobācijā. Mācībās divu gadu garumā kopumā piedalījās 1700 skolotāju. Līdztekus mācībām šo skolu komandas izmēģināja mācību priekšmetu programmas un mācību līdzekļus, kā arī sniedza savus ieteikumus mācību satura un pieejas pilnveidē. Uz aprobācijas skolu komandu profesionālās pilnveides kursa satura bāzes ir izstrādāts arī e-kurss, kas ir pieejams ikvienam skolotājam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas atbalstam. Šāds e-kurss ir pieejams arī pirmsskolu skolotājiem.