Skolotāju mācīšanās kopiena

Skolotāju mācīšanās kopiena ir sākusi aktīvu darbu! Pirmās grupas šajā gadā ir tikušās uz pirmajām nodarbībām. Esam priecīgi un gandarīti par pirmsskolas un skolas skolotāju izrādīto iniciatīvu un aktīvo dalību! 

Vairāk par Skolotāju mācīšanās kopienu lasi: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/aicinam-pievienoties-skolotaju-macisanas-kopienai

Kā tas notiek?

Ikmēneša attālinātās tikšanās laikā tiek piedāvāta iespēja dalīties pieredzē mazā, pastāvīgā 24 kolēģu grupā mācību gada garumā, kuriem ir līdzīgas intereses, jautājumi un mērķi, saņemt atgriezenisko saiti no kolēģiem, kopīgi meklēt un atrast risinājumus, tādējādi veidojot dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju un tās īstenošanu. Kopienas ietvaros ir iespēja izvirzīt savus tālākos mērķus darba pilnveidei un risinājumu realizēšanai savā klasē, skolā vai pirmsskolā, kā arī pašvaldības līmenī. 

Tikšanās notiks attālināti Zoom saziņas vidē (2 līdz 2,5 stundas ilgas). Saziņu būs iespēja turpināt Skolotāju mācīšanās kopienas Facebook grupā – dalīties pārdomās un pieredzē, sniegt un gūt savstarpēju atbalstu, resursus un nepieciešamo informāciju ikdienā.

Pieteikšanās

Šobrīd pieteikšanās uz Skolotāju mācīšanās kopienas grupām noslēgusies. Aicinām sekot informācijai mājaslapā un Skola2030 Facebook kanālā, kur ziņosim par jaunākajām mācību grupām!

Ja nepieciešama papildinformācija, lūgums rakstīt: