09.05.2023

Noskaties semināru ciklu “skolo.lv - palīgs ikdienas darbā”

Noslēdzies tiešsaistes semināru cikls “skolo.lv - palīgs ikdienas darbā”. Semināros tika aktualizēti ne tikai platformas jaunumi un aktualitātes, bet arī katrs seminārs tika veltīts konkrētai tēmai. Paldies visiem semināru dalībniekiem! Aicinām noskatīties semināru ierakstus, radot iedvesmu nākamajam mācību gadam vai izmantot skolo.lv sniegtās iespējas gala pārbaudījumu rīkošanai.  

Semināri un citi vērtīgi video materiāli pieejami arī skolo.lv youtube kanālā.  

Summatīvā vērtēšana un skolo.lv sasaiste ar e-klasi 

Seminārā redzēsiet kā viegli, ērti un saprotami īstenot vērtēšanu, izmantojot skolo.lv platformu -  

  • kāda veida vērtēšana ir pieejama skolo.lv? 
  • kā īstenot summatīvo un formatīvo vērtēšanu? 
  • kā izviedot un pievienot snieguma līmeņa aprakstus? 
  • kā ērti eksportēt vērtējumus uz e-klasi un mykoob? 

Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana 

Viens no jaunās mācību pieejas būtiskākajiem aspektiem ir vērtēšana skolēna izaugsmei – formatīvās vērtēšanas īstenošana un regulāra atgriezeniskās saites sniegšana skolēnam. Seminārā redzēsiet veidus, kā to īstenot ātri, ērti un skolēnam palīdzoši: 

  • Kādus formatīvās vērtēšanas veidus var īstenot, izmantojot skolo.lv? Kādi ir ieguvumi un riski, tos izmantojot? 
  • Kā skolotājs var sniegt atgriezenisko saiti skolēniem? Kā skolēni var sniegt atgriezenisko saiti viens otram?  

Apgrieztās klases metodes īstenošana I un Apgrieztās klases metodes īstenošana II 

Lai veicinātu skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes un ļautu skolēniem savā tempā iedziļināties mācību tematā, arī skolotāji pārskata veidus, kā organizēt mājasdarbus un darbu stundā. Seminārā apskatīsim, kā īstenot apgrieztās klases metodi un kā, izmantojot skolo.lv, īstenot darbu stundā, lai skolēns var mācīties pašvadītā ceļā, izmantojot sev nepieciešamo atbalstu.