Mācību līdzekļi

Projekta ietvaros skolotāju atbalstam top saskaņoti, pēctecīgi izstrādāti mācību satura materiāli. Visi projekta ietvaros izstrādātie materiāli - priekšmetu un kursu programmu, mācību līdzekļu paraugi un diagnosticējošie darbi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, kā paraugi; tie netiek veidoti visam mācību saturam un šo paraugi nav obligāti – tiem ir ieteikuma raksturs.

Mācību līdzekļu paraugi neaptver visu mācību saturu un visus mācību priekšmetus, taču to mērķis ir nodrošināt informāciju par būtisku, līdz šim mazāk ierastu mācību satura daļu, lai palīdzētu skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem. Vairāk: https://bit.ly/par_macibu_lidzekliem

Skola2030 mācību resursu krātuvē ievietotie mācību līdzekļi

Dabaszinātņu mācību jomā

Matemātikas mācību jomā

Valodu jomā

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

Tehnoloģiju joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Biežākie jautājumi Citi jautājumi