25.11.2020

Aicinām pievienoties skolotāju mācīšanās kopienai

Lai pārmaiņas notiktu, bieži ir jāizkāpj no ierastās prakses – savas komforta zonas, lai ieraudzītu, kā lietas var darīt citādi. Lai pārmaiņas notiktu ātrāk, liela vērtība ir sadarbībai. Skola2030 aicina pirmsskolu un skolu skolotājus un izglītības iestāžu vadītājus pievienoties Skolotāju mācīšanās kopienai, kurā ekspertu vadībā dalīties savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzē, no tās mācīties, kopīgi meklēt risinājumus savām un līdzīgām problēmsituācijām pirmsskolās un skolās. Jo aktīvāka būs jūsu iesaiste, jo lielāks ieguvums  būs jums un katram grupas dalībniekam.   

Sūti savu pieteikumi un pievienojies! 

  • Ja esi skolotājs, kurš īsteno vai vēl tikai gatavojas īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju pirmsskolā vai skolā.
  • Ja esi gatavs domāt un meklēt risinājumus, kā veidot skolu katram bērnam.
  • Ja ar pārliecību un veiksmīgi darbojies savā pedagoģiskajā praksē, tomēr jūties, it kā laivā būtu viens airētājs, viens un meklē domubiedrus un līdzgaitniekus, ar kuriem kopā pilnveidoties, sastapties ar izaicinājumiem un meklēt risinājumus.
  • Ja neesi pārliecināts un atzīsti, ka reizēm kļūdies, tomēr apzinies, ka arī tas pieder pie  izaugsmes un kā jauna radīšanas.
  • Ja esi apņēmības pilns virzīt pārmaiņas savā izglītības iestādē, sniegt atbalstu kolēģiem, būt aktīvs pašvaldības līmenī vai profesionālajā organizācijā.
  • Ja esi pirmsskolas vai skolas vadības komandā un apzinies sadarbības nozīmi, esi pārliecināts, ka vide skolotāju atbalstam sākotnēji veidojas pašā izglītības iestādē un to veido ikviens skolotājs un skolas darbinieks.

Kā mācīt? Vienas atbildes nav.

Skolotāji bieži jautā - kā veiksmīgāk mācīt matemātiku, sportu, vēsturi, teātra mākslu? Kā rotaļājoties mācīt bērnus pirmsskolā? Kā vērtēt, ja klasē vai grupā ir 25 bērni? Vai daru pareizi?

Laiks, kad visi skolēni visās skolās mācījās visus tematus vienādā secībā no vienas mācību grāmatas, ir pagājis. Pieaugot dažādībai un individualizācijai sabiedrībā, arī izglītības iestādēm jākļūst atvērtām bērnu un skolotāju dažādībai. Unificēta pieeja mācīšanai, kāda vēsturiski veidojusies kopš skolas kā institūcijas radīšanas, neatbilst ne mūsdienu realitātei, ne skolēnu vajadzībām. Tāpēc Skolotāju mācīšanās kopienā, pirmkārt, varēsi sastapt kolēģus, kuri tic pārmaiņām un to nepieciešamībai. Otrkārt, būs iespēja saņemt apliecinājumu, ka savās šaubās un dažubrīd neziņā, kā rīkoties, neesi viens. Treškārt, sadarbojoties un iepazīstot citu pieredzi, iespējams ātrāk nonākt pie risinājumiem, kas der tiešu jūsu praksē. 

Kā tas notiks?

Ikmēneša attālinātās tikšanās laikā tiks piedāvāta iespēja dalīties pieredzē mazā, pastāvīgā 24 kolēģu grupā mācību gada garumā, kuriem ir līdzīgas intereses, jautājumi un mērķi, saņemt atgriezenisko saiti no kolēģiem, kopīgi meklēt un atrast risinājumus, tādējādi veidojot dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju un tās īstenošanu. Kopienas ietvaros būs iespēja izvirzīt savus tālākos mērķus darba pilnveidei un risinājumu realizēšanai savā klasē, skolā vai pirmsskolā, kā arī pašvaldības līmenī.  

Šajā mācību gadā plānotas 7 tikšanās attālināti Zoom saziņas vidē (2 līdz 2,5 stundas ilgas). Saziņu būs iespēja turpināt Skolotāju mācīšanās kopienas Facebook grupā – dalīties pārdomās un pieredzē, sniegt un gūt savstarpēju atbalstu, resursus un  nepieciešamo informāciju ikdienā.

Kā pieteikties?

Anketā lūdzam plašāk pastāstīt par savu profesionālo darbību un vēlmi pievienoties Skolotāju mācīšanās kopienai. Pēc pieteikumu saņemšanas izvērtēsim dalībnieku intereses un motivāciju, lai veidotu pirmās grupas ar līdzīgām interesēm un atbalsta vajadzībām. Dalībnieku skaits grupā un grupu skaits būs ierobežots. 

Ja nepieciešama papildinformācija, lūgums rakstīt: