Tehnoloģijas

Tālāk apkopoti Latvijas skolotāju vidū populārākās platformas un rīki. Ir vēl neskaitāmi daudz rīku un platformu, kurus skolotāji var izmantot mācību darbā, ja tie šķiet ērti un ir iepriekš izmantoti.

Saziņas un mācību platformas

E-klase (https://www.e-klase.lv/) - Skolotājiem, skolēniem un vecākiem jau pazīstama vietne. Ērti, lai izvietotu un izsūtītu darba kārtību, katras dienas plānoto un veicamos uzdevumus, kā arī saites uz vietnēm, kur veicami uzdevumi. Ir sasaiste ar Uzdevumi.lv. Platforma labi der darba plānošanai un apziņošanai, mazāk sadarbībai tiešsaistē.

Mykoob (https://www.mykoob.lv) - Skolotājiem, skolēniem un vecākiem jau pazīstama vietne. Ērti, lai izvietotu darba kārtību, katras dienas plānoto un veicamos uzdevumus vai saites uz vietnēm, kur veicami uzdevumi. Skolēniem ir iespēja iesniegt darbus, un iesniegtie darbi tiks apkopoti vienuviet. Platformā ir iespējams plānot darbu, ievietot vērtējumus, kā arī izmantot kā rīku skolēnu un vecāku apziņošanai.

ELIIS (https://www.eliis.lv) - Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem un vecākiem pazīstama vietne. Ērti, lai dalītos un nodotu vecākiem nedēļas vai mēneša plānus, dienas aprakstus un uzdevumus, kā arī vispārējo informāciju un apgūstamos kritērijus. Iespēja dalīties ar darba uzdevumu failiem, nosūtīt individuālos uzdevumus vai veidot individuālā darba dienasgrāmatas. No 23.03.2020. piedāvās pirmsskolas izglītības iestādēm speciāli attālinātām mācībām paredzētu nedēļas plānošanas iespēju 5 un 6 gadīgo grupām.

Google Classroom (https://classroom.google.com) - Laba platforma, kurā izvietot materiālus, uzdot veicamos uzdevumus, sniegt AS, sekot līdzi progresam. Var uzdot darbu koplietošanas dokumentā. Skolēniem vajadzīgi e-pasti. Varētu būt neierasts rīks visām iesaistītajām pusēm, jāizdomā, kā tā lietošanu gana skaidri izskaidrot gan vecākiem, gan skolēniem. Uzdevumu izveide var aizņemt daudz laika.

Class Dojo (https://www.classdojo.com) - Vienkāršs rīks, kuram nav nepieciešami skolēnu e-pasti vai cita informācija. 100 % bezmaksas. Iespējams uzdot uzdevumus, atzīmēt progresu un sniegt atgriezenisko saiti. Var pievienot vecākus. Labi piemērots jaunākā skolas vecuma bērniem. Varētu būt neierasts rīks visām iesaistītajām pusēm, jāizdomā, kā tā lietošanu gana saprotami izskaidrot gan vecākiem, gan skolēniem.

Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com) - Labs rīks ērtai saziņai, sadarbībai, videokonferencēm ar darbvirsmas kopīgošanas funkciju (ļoti noderīgi, ja izmanto interaktīvo tāfeli), mācību materiālu dalīšanai (neierobežota krātuve) un pārbaudes darbu izveidei ar automātisku pārbaudi un uzskaiti. Viss vienkopus, kas vien nepieciešams tālmācībai. Iekļauj tiešsaistes Word, Excel, PowerPoint. Skolām pilnīgi bezmaksas. Teams piedāvā arī testu un aptauju rīku (Forms) un videostraumēšanas rīku (Stream). Pašlaik kopā ar Office 365/Teams ir bez maksas pieejams arī Minecraft. Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra sagatavotie 10 mācību video par Microsoft Teams lietošanu https://ej.uz/teams_macibu_video .

Google drive (https://drive.google.com) - Nav nepieciešami skolēnu e-pasti, lai dalītos, ja izvēlas opciju, var rediģēt (vai skatīt, komentēt atkarībā no nepieciešamības) visi, kam ir saite. 15 GB ietilpība. Var dalīties uzreiz ar veselu dokumenti mapi. Var veidot dažāda veida koplietošanas dokumentus, kuros vienlaikus var rakstīt liels skaits lietotāju. Vizuāli un funkcionāli līdzīgs MS office dokumentiem: Word, Excel, PowerPoint. Var sekot līdzi tam, kā skolēni veic darbu, un procesā uzreiz sniegt komentārus un AS. Piemērotāks vecākiem skolēniem. Izveidotos materiālus var nokopēt un pielāgot citai klasei. Skolotājam nepieciešams Gmail e-pasts. Skolēni var dzēst citu skolēnu rakstīto, ja visi darbojas vienā dokumentā. Ja skolēniem nav Gmail e-pasta, tad nevar izsekot, ko tieši katrs skolēns raksta. Uzdevumu izveide un e-vides iekārtošana var aizņemt daudz laika.

Moodle (https://skolas.lu.lv/, https://www.eduspace.lv) - Moodle platforma pieejama gan Latvijas Universitātē (LU), gan Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Moodle vidē var izvietot materiālus, veidot pārbaudes darbus, sekot skolēnu progresam dažādos veidos, uzdevumiem var uzlikt parādīšanās laiku un datumu, izpildes termiņu un citus ierobežojumus. Uzdevumu izveide un e-vides iekārtošana var aizņemt daudz laika. Gan LU, gan RTU vietnēs pieejami arī digitāli mācību līdzekļi.

Class Flow (https://classflow.com/lv/) - Pieejams latviešu valodā. Var veidot gan mācību saturu prezentācijas veidā, gan interaktīvus uzdevumus. Var sekot līdzi skolēnu darbam. Uzdevumu izveide un e-vides iekārtošana var aizņemt daudz laika. Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centra sagatavotie 20 mācību video par ClassFlow digitālās tāfeles lietošanu https://ej.uz/classflow_macibu_video.

Onedrive (https://onedrive.live.com) - Nepieciešams Microsoft konts, kuru reģistrējoties var izveidot. Funkcionāli līdzīgs Google drive. Bez maksas pieejami 5GB Plus – mapēm var norādīt, līdz kuram datumam tās ir publiski pieejamas. Mapes vai dokumenta adresi iespējams nokopēt un ievietot e-klase, Mykoob vai citā saziņas rīkā ar skolēnu, lai viņi zinātu, kur tā atrodas, un varētu tai piekļūt.

Flipgrid (https://info.flipgrid.com) - Bezmaksas rīks. Video diskusiju, mācību platforma, kurā skolēni uz diskusiju tēmām atbild ar īsiem video. Piemēram, varat lūgt, lai viņi aprunājas par problēmas risinājumu, pārskata un apkopo kādu izlasītu grāmatas nodaļu vai mudina viņus pārdomāt nesen izpildīto testu (kādi jautājumi viņiem patika, kādi bija sarežģīti utt.).

Papildu resursi

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas