Mācīšanās platforma skolo.lv

Skola2030 ietvaros ir tapusi jauna mācīšanās platforma mācību procesa īstenošanai – kā klātienē, tā attālināti un kombinēti. Skolo.lv ir integrēta platforma ikdienas mācībām – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kas atbalsta bērna un jaunieša apzinātu, iesaistošu, sistemātisku mācīšanos un skolotāju personalizētu, skolēniem nozīmīgu, motivējošu, intelektuāli izaicinošu mācību plānošanu un vadīšanu, un kurā skolotājiem pieejamas vadītas un pašmācības profesionālās pilnveides iespējas. Skolo.lv ir pieejama visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējās izglītības saturu un sistemātisku, ikvienu skolēnu iesaistošu pilnveidotā mācību satura ieviešanu.

Izzini, darbojies, vērtē, dalies un sadarbojies!

www.skolo.lv

Biežākie jautājumi Citi jautājumi