Metodiskie līdzekļi

Mācību plānošanas e-vidē MAPE pieejami šādi metodiskie mācību līdzekļi:

Pirmsskolai

Sākumskolai

Mācību procesa pilnveides atbalstam

Sociāli emocionālā mācīšanās

Caurviju prasmes