Par eksāmeniem

Neatņemama mācību procesa daļa ir vērtēšana. Tās primārais mērķis ir uzlabot skolēnu mācīšanu un mācīšanos, tāpēc ļoti nozīmīga ir skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā jeb tā dēvētās formatīvā un diagnosticējošā vērtēšanas. Taču tāpat kā līdz šim skolēna sniegumu vērtēšanā paredzēti arī obligātie valsts pārbaudījumi (turpmāk – eksāmeni) – tajos novērtē skolēna sniegumu noteikta mācīšanās posma noslēgumā atbilstoši plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem.


Pamatizglītību noslēdzot, skolēniem jānokārto:

 

Vispārējo vidējo izglītību iegūstot, skolēns kārto šādus eksāmenus:

 

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem.

 

Eksāmeni atspoguļo vispārējās izglītības standarta saturu un tajā noteiktos sasniedzamos rezultātus – tie uzbūvēti tā, lai skolēns dažu stundu laikā varētu atklāt savas zināšanas, ko viņš ir iemācījies, uzkrājis vairāku gadu garumā un var parādīt. Nolūks ir pēc iespējas taisnīgi, ar lielu ticamību novērtēt šo skolēna sniegumu. Pēc būtības eksāmeni veidoti kā vērtēšanas rīks, kas ļauj izvērtēt standartā ietvertā satura apguvi.