Konsultācijas skolotājiem un vadītājiem

Skolotājiem un skolu vadītājiem tiešsaistē ir iespēja sazināties ar Skola2030 mācību jomu ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Konsultācijas notiks Zoom vidē. Uz katru konsultāciju aicinām reģistrēties līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17.00! Pirms konsultācijas konkrētajā dienā līdz plkst. 12.00 tiks nosūtīta Zoom pieslēgšanās saite. 

Uz katru no konsultācijām jāpiesakās atsevišķi, spiežot uz tālāk norādītā datuma un laika.

Notikušās konsultācijas skolotājiem par tematisko e-plānotāju

 • 15.08. Mūzika Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Irēna Nelsone, Skola2030 eksperte; Rinalds Rudzītis Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 15.08. Literatūra Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Inese Lāčauniece, Skola2030 eksperte, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja; Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 15.08. Teātra māksla Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Zane Bēķe, Skola2030 eksperte, teātra mākslas skolotājas Ikšķiles vidusskolā, Krišjānis Jurģelis, vecākais eksperts.
 • 15.08. Kultūras pamati Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Lita VēvereSkola2030 eksperte, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas kultūras kursu skolotāja, Krišjānis Jurģelis, vecākais eksperts.
 • 16.08. Svešvaloda I Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Dita Lapiņa un Anita Lazdāne, Skola2030 vecākās ekspertes, Elīna Vestmane, Skola2030 eksperte, angļu valodas skolotāja privātskolā "Citruss" un Ramona Vaļģe, vācu valodas skolotāja Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Skola2030 eksperte, Krišjānis Jurģelis, Skola2030 vecākais eksperts.
 • 17.08. Matemātika Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Olita Ļitvinova, Skola2030 vecākā eksperte,  Aira Kumerdanka, Skola2030 vecākā eksperte, Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 17.08. Dizains un tehnoloģijas Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Sintija Ditļa, Skola2030 eksperte, tehnoloģiju mācību jomas priekšmetu skolotāja Rīgas 40. vidusskolā, Ineta Melne, Skola2030 eksperte, dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā.
 • 21.08. Latviešu valoda Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Lauma Muižniece, Skola2030 latviešu valodas mācību jomas metodiķe, Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 22.08. Datorika Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Konstantīns Šuba, Skola2030 eksperts, datorikas un programmēšanas skolotājs Rīgas Ostvalda vidusskolā, Aiga Ciekale, Skola2030 eksperte, datorikas skolotāja V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 24.08. Sports un veselība Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Maija Priedīte, Skola2030 eksperte, Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja, Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 24.08. Ķīmija Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Līga Lasmane, Skola2030 eksperte, Krišjānis Jurģelis, Skola2030 vecākais eksperts.
 • 24.08. Dabaszinības Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Paula Januškēvica, Skola2030 eskperte, Krišjānis Jurģelis, Skola2030 vecākais eksperts.
 • 25.08. Bioloģija Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Lāsma Krastiņa, Skola2030 eksperte, bioloģijas skolotāja, Krišjānis Jurģelis, Skola2030 vecākais eksperts.
 • 25.08. Pirmsskola Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Liene Rolanda, Skola2030 profesionālās pilnveides vecākā eksperte,Krišjānis JurģelisSkola2030 vecākais eksperts.
 • 25.08. Sociālā un pilsoniskā joma Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 29.08. Fizika Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Ludmila Belogrudova, Skola2030 eksperte, Rīgas 40.vidusksolas fizikas skolotāja, Rinalds Rudzītis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas struktūvienības vadītājs.
 • 29.08. Ģeogrāfija  Tematiskais plānotājs e-vidē MAPE. Ģirts Burgmanis, Skola2030 eksperts, Iveta Eglīte, Skola2030 eksperte, Krišjānis Jurģelis, Skola2030 vecākais eksperts.