Vebināri

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, piedāvājām vebinārus, kuros Skola2030 eksperti stāstīja par svarīgākajām izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un atbildēja uz jautājumiem. 

Vebināri par mācību programmām pirmsskolā un pamatizglītībā