Vebināri

Tuvākie vebināri 

  • 21.09. plkst. 16:00 Svešvalodu optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programma un paraugs. Vebināram iepriekš jāpiesakās šajā saitē;
  • 23.09. plkst. 16:00 Matemātikas vispārīgā līmeņa (profesionālās izglītības iestādēm) valsts pārbaudes darba programma un paraugs. Vebināram iepriekš jāpiesakās šajā saitē;
  • 28.09. plkst. 16:00 Latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programma un paraugs. Vebināram iepriekš jāpiesakās šajā saitē.

 

Notikušie vebināri

Attālināta mācīšanās (2020. gada decembris)

Mācību priekšmetu programmas pamatizglītībā (2019. gada oktobris - 2020. gada jūnijs)

Mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugi vidusskolā (2020. gada februāris - 2020. gada augusts)

Padziļināto kursu programmu paraugi vidusskolā (2021. gada februāris/marts)

Vebināri sākumskolas skolotājiem (2020. gada septembris - 2021. gada augusts)

Pirmsskola (2019. gada aprīlis - 2021. gada augusts)

Biežāk uzdotie jautājumi (2020. gada jūnijs - 2020. gada augusts)

Diagnosticējošie darbi pilnveidotajā mācību saturā (2020. gada septembris - 2021. gada maijs)

Vērtēšana kultūras un mākslas mācību priekšmetos (2021. gada aprīlis/maijs)

Iekļaujoša izglītība (2021. gada aprīlis)

Vebināri par mācību materiālu paraugiem (2020. gada septembris)

Izmaiņas pilnveidotajā mācību saturā (2018.-2019. gads)

Citi vebināri