Konferences

Izglītības konference "Mākslai ir nozīme!" 
2022. gada 16. - 17. augustā

Konferences mērķis - apzināt aktualitātes kultūras un mākslas izglītībā – tās saturā, metodikā, vērtēšanā, aktualizēt mijiedarbību ar citām mācību jomām, kā arī uzsvērt kultūras un mākslas izglītības īpašo nozīmi plašākā kontekstā.

Konferences ieraksti: Pārmaiņu vadības konference "Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai"
2022. gada 28. aprīlī

Konferences programmas galvenais fokuss bija vērsts uz izglītības iestādes vadības komandas kā pārmaiņu virzītāju lomu un atbalsta rīku nozīmi šī procesa veiksmīgā norisē.

Konferences tiešraides ieraksti:

 

Reģionālās skolotāju pieredzes konferences "Praktiski. Lietpratībai"
2022. gada aprīlī

Šī gada aprīlī notika piecas reģionālās skolotāju pieredzes konferences. Tajās skolu, pirmsskolu skolotāji un vadītāji dalījās ar kopumā teju 700 pieredzes stāstiem. 

Saites uz konferenču tiešraižu ierakstiem: https://skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/konferences/praktiski-lietpratibai-sesiju-ieraksti

 

Konference "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"
2021. gada 16. - 17. augusts

Konference norisinājās kā ideju, pieredzes apmaiņas un diskusiju forums par tehnoloģiju lomu izglītībā šobrīd un nākotnē.

⇒ Visi konferences sesiju ieraksti pieejami: https://skola2030.lv/konference-logos/sesiju-ieraksti

 

Konference par to, kā mācībās pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu:
Skola katram bērnam
2020. gada 8. oktobris

Konferences prezentācijas:


Konference par vērtībām izglītībā:
Pasaule skolā - skola pasaulē
2019. gada 3. oktobris

Ne vien zināšanas un prasmes, bet arī vērtības veido cilvēku un to, par kādu sabiedrību topam. Tāpēc vērtību veidošana ir būtiska daļa arī izglītībā. Šajā konferencē tika runāts par to, kā vērtības līdztekus zināšanām un prasmēm iekļaujas mācību saturā un kā tās iedzīvināt ikdienā katrā skolā un klasē.

Konferences prezentācijas:


Konference pirmskolai:
Darbojos, izzinu - mācos ar prieku.
2019. gada 14. marts

Pirmsskola ir pirmais posms vispārējā izglītībā, kurā 2019. gada 1. septembrī tiks ieviestas jaunās vadlīnijas, kas paredz pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu ikvienā pirmsskolā Latvijā. Vairāk par jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un gaidāmajām pārmaiņām, ko tās paredz, skatīt šeit: http://bit.ly/Pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas.

Konferences tiešraides videoieraksti:
https://www.youtube.com/watch?v=0w5MQvX74Eg&list=PLLls_n2ybYpoDLH3tSSl4ieqChMiD7rLr


Konference:
Lietpratība pamatizglītība
2018. gada 27. septembris

Limbažu novada ģimnāzijas direktore un matemātikas skolotāja Gunta Lāce:
https://ej.uz/Konf_Lace

Skolotāja, izglītības konsultante un profesionālās izaugsmes trenere izglītībā no Somijas Paivi Nilvaras (Päivi Nilivaara)
https://ej.uz/Konf_Nilivara

Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa
https://ej.uz/Konf_Olina 

Skola2030 profesionālās pilnveides vecākā eksperte, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula
https://ej.uz/Konf_Pavula


Konference:
Lietpratība SĀKUMizglītībā
2018. gada 20. aprīlis

Liepājā noritējusī konference "Lietpratība SĀKUMizglītībā" - arī šoreiz konferences dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt meistarklases, kurās konferences lektori, izglītības eksperti un pilotiestādes dalījās savā pieredzē - stāstot par pētījumiem, iesaistot dalībniekus praktiskās darbnīcās un daloties ar saviem labās prakses piemēriem. 


Konference:
Vērtēt, lai mācītos
2017. gada 21. septembrī

Vai sacensība motivē mācīties? Par to diskutē Skola2030 pedagogu profesionālās pilnveides eksperts Reinis Upenieks, izglītības pētnieks Miķelis Grīviņš, nodibinājuma “Draudzīgā aicinājuma fonds” priekšsēdētājs Jānis Endele un Igora Miglinieka Sporta Skolas direktore un trenere Ilze Ose – Hlebovicka. 
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/video-vai-sacensiba-motive-macities


Konference:
Domāt
2017. gada 27. aprīlī