Vērtēšana

Kas mainās vērtēšanas pieejā?

 

Kā īstenot vērtēšanu mācīšanās atbalstam?

 

Kā izlikt vērtējumu?

 

Kā vērtēt dažādus sasniedzamo rezultātu veidus?

  • Kā vērtēt kompleksu sniegumu? LU SIIC vadītājas un vadošās pētnieces Daces Namsones priekšlasījums konferencē “Vērtēt, lai mācītos” 21.09.2017.

 

Kā izmantot Skola2030 veidotos diagnostikas darbus?

 

Kā vērtēt dažādās mācību jomās?

Par vērtēšanu katrā mācību priekšmetā aicinām skatīties vebinārus, kas veltīti katra mācību priekšmeta programmām, saturam, pieejai, akcentiem, biežākajiem jautājumiem. Šos vebinārus var atrast mācību resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/ pie mācību priekšmetu programmām, kā arī YouTube:

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

Kā dažādas skolas īsteno vērtēšanu praktiski?

 

Konference "Vērtēt, lai mācītos" (2017. gads)

Biežākie jautājumi Citi jautājumi