26.02.2021

Digitālās tehnoloģijas sportā un veselībā

Mācību priekšmetā “sports un veselība” sasniedzamo rezultātu apgūšanai skolēni mācās lietot un izmantot digitālās tehnoloģijas, kas ir saistītas ar veselīga dzīvesveida aspektiem savas veselības saglabāšanā. Piedāvājam pārskatu par populārākajām lietotnēm (aplikācijām) un četru sporta skolotāju pieredzi. Līdz ar to ir aktualizējies arī jautājums par privātuma politiku – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību.

Pašlaik, kad lielākā daļa mācību noris attālināti, sporta skolotāji uzdod mācību uzdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos āra vidē, un atgriezeniskās saites iegūšanai izmanto kādu no izstrādātajām platformām.

Skola2030 ir apkopojusi populārāko fitnesa lietotņu tipus:

 • veselībai – noklusējuma lietotnes telefonā (S Health, Health Apple, Health Huawei), kas automātiski reģistrē noietos soļus, reģistrēt konkrētu aktivitāti (skriešana, iešana, riteņbraukšana, apļa treniņš, peldēšana u. c.). Var izmantot GPS un atzīmēt skriešanas un pastaigu maršrutus kartē. Var reģistrēt savu miegu (daļēji automātiski), ēdienu un izdzerto ūdeni, svaru. Iespējami izaicinājumi, un var pievienot draugus;
 • viedo pulksteņu lietotnes (Garmin Connect, FitBit, Polar), kas automātiski reģistrē noietos soļus, mēra pulsu, stresa līmeņus, noietos stāvus, miegu, patērētās kalorijas, kilometrus, izmanto GPS un atzīmē veiktos maršrutus kartē, pievieno attēlu, detalizēts datu apkopojums;
 • lietotnes, kur reģistrēt treniņus, vingrinājumus (Strava, MapMyRun, MapMyWalk), mēra soļus, kilometrus, atzīmē maršrutu kartē, reģistrē dažāda veida aktivitātes, piemēram, slēpošana un iekštelpu treniņi, kajaki, analizē ātrumu, distanci, augstumu pēc jūras līmeņa, apkopo datus, pievieno attēlu, var savienot ar viedo pulksteni;
 • lietotne konkrētas prasmes apgūšanai, mērķa iegūšanai (Handstand Journey, Thenics, Splits Training, Six Pack 30 day workout u. c.);
 • virtuālais treneris (PEAR Personal Fitness Coach, Workout Trainer, FitOn, Nike Training Club);
 • citas interesantas, noderīgas lietotnes (Relive, OsmAnd, Maps.me).

Pieredzē dalās četras sporta skolotājas: Gunta Falka, Maija Priedīte, Iveta Daude un Iveta Caune.

Gunta Falka, sporta skolotāja Rīgas Angļu ģimnāzijā

Jēgpilna IKT izmantošana mācību procesā sniedz iespējas veidot efektīvu mācību vidi, kombinējot tekstu, attēlus, animācijas, video un audio informāciju, kā arī pilnveido skolēnu sadarbības prasmju attīstību. Tas viss ļauj nodrošināt interesantākas mācības, paaugstināt motivāciju un skolēnu mācību sasniegumus. Mums jāpieņem, ka tehnoloģijas ir jaunās paaudzes nepieciešamība, tāpēc, jo ātrāk to integrēsim mācību procesā, jo labākus rezultātus sasniegsim. Mācību uzdevumu sasniedzamo rezultātu apguvei skolēni izmanto lietotnes telefonā, kurā ir aplikācijas ar soļu skaitītāju, viedpulksteni vai fitnesa aproci.

 

Maija Priedīte, sporta skolotāja Valmieras Valsts ģimnāzijā

Mācību uzdevumus veidoju tā, ka skolēni var izmantot populārākās bezmaksas sporta lietotnes, savukārt atgriezenisko saiti iegūst, kad skolēni veiktos uzdevumus iesūta e-klases pastā vai Classroom.

Attālinātas mācības ir piemērots brīdis, lai attīstītu sko-lēnu pašvadītas mācīšanās, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes. Kā skolotāja plānoju daudzveidīgus mācību uzdevumus, kas rosina skolēnus patstāvīgi izvirzīt mācīšanās mērķus, analizēt un izvērtēt savas spējas un veselību, darboties praktiski āra vidē, pēc iespējas samazinot to skolēnam patstāvīgi apgūstamā mācību satura un mācību uzdevumu apjomu, kas veicami tikai pie datora ekrāna. Uzdevumos skolēni mācās izvērtēt riskus un izstrādāt drošu maršrutu atbilstoši pārvietošanās veidam un situācijai valstī, saskaņo to ar saviem vecākiem.

Daži mācību uzdevumu piemēri

 1. Skolēns izvēlas, izdomā un izpilda savām interesēm atbilstošu vingrojumu kompleksu kāju, roku muskuļu spēka attīstīšanai un palēcienus ar saskaņotu roku un kāju darbību. Katrai muskuļu grupai izpilda 4 vingrojumus atbilstoši savām spējām un 4 veidu palēcienus (pavisam 12 vingrojumi). Palēcienus izpilda ne mazāk kā 10 reizes (katru veidu). Izveido apmēram 3 minūtes garu video un pārsūta sporta skolotājam e-klases pastā, classroom.
 2. Skolēns patstāvīgi izvērtē un izvēlas distanci atbilstoši savai veselībai, kuru iespējams veikt apmēram 40 minūtēs savu vispārējo fizisko spēju attīstīšanai, kontrolē slodzes apjomu un seko līdzi izmaiņām fiziskās aktivitātes ietekmē. Veikto maršrutu fiksē ar savu viedtālruni, izmantojot populārākās bezmaksas sporta lietotnes.

Maija Priedīte

Iveta Daude, sporta skolotāja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (7.–9. klasēm)

Skolēni izmanto sport tracker, trail mix, nike runnings, bet saraksts ir krietni garāks. Daži bērni atrunājas, ka viņi ar mobilo tālruni vispār neiet ārā, jo tas ir par lielu, traucē skriet, kādam tā vispār nav. Tad piedāvāju skaitīt soļus. Ja nav ne soļu skaitītāja, ne pulksteņa, tad piedāvāju izvēlēties 100 metru distanci un saskaitīt, cik soļu ir spēris.

Skolēnu darbu iesūtīšanai skolā izmantojam tikai drošo MS Teams vidi, kas ļauj skolēniem iesūtīt video saiti uz nofilmēto materiālu. Bet tā kā man ir ap 400 audzēkņu, tad tik daudz video nav iespējams noskatīties, kur nu vēl novērtēt. Tāpēc skolēniem dodu uzdevumus veidot tabulās, fiksējot savus rezultātus ar katram pieejamajām ierīcēm.

Rudenī skolēniem mācīju Google mapē zīmēt karti, maršrutu, lai atspoguļotu attālumu. Ierosinu vispirms uzzīmēt maršrutu, aprunāties ar vecākiem, izvērtēt dažādus riskus, laikapstākļus, ietvju un brauktuvju slidenumu, auto bremzēšanas ceļu, pārliecināties, ka patiešām ir droši, ka bērns neapdraud sevi un arī citus, un tikai tad doties ārā.

Iveta Daude

Iveta Caune, sporta skolotāja Rīgas 49. vidusskolā (7. līdz 12. klase)

Skolas vienota nostādne ir izmantot MS Teams. Viss mācību darbs – saziņa ar skolēniem tiešsaistē, uzdevumi, atgriezeniskā saite no skolēniem – noris tikai šajā platformā. E-klasē ir stundu saraksts, atgādnes pie uzdotajiem mājasdarbiem, lai arī visi vecāki varētu redzēt.

Skolēniem pirms uzdevuma veikšanas izskaidroju, kā rīkoties, piedāvāju 4–5 iespējamās lietotnes, kuras lejuplādēt telefonā, lai fiksētu maršrutu, bet lietotni viņi paši izvēlas, piemēram, atklāj, ka telefonā ir slēptās lietotnes.

MS Teams ir ļoti pateicīgs pakalpojums, kas ļauj skolēniem ievietot visus darbus – video, foto. Apjomīgākus video skolēni ievieto privātos kontos un pievieno pieejas saiti. Es arī dodu viņiem tiesības kopīgot ekrānu, ja kaut kas jāprezentē. Ja grib iesniegt slēpošanas maršrutu, jābūt ekrāna bildītei. Esmu lūgusi atzīmēt kartē, kur uzņemta fotogrāfija. Taisnība, visu iesūtīto video noskatīšanās no skolotāja prasa milzu darbu, bet varu redzēt izpildījumu un arī pateikt, pie kā jāpiedomā nākamreiz.

Jau pirmajās stundās izrunājām medijpratību, digitālo atbildību. Es neprasu maršrutu sākt un beigt pie mājām, bet skolēnus aicinu mācīties saprast un šķirot informācijas nozīmīgumu! Tu vari uztaisīt sev privātu kontu, nav jārāda saite, uztaisi ekrāna bildīti. Nedalies sensitīvā informācijā!

Iveta Caune

Datu drošība: ieteikumi skolotājiem

Sazinājāmies arī ar Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maiju Katkovsku, un, lūk, viņas ieteikumi skolotājiem, kas jāņem vērā, izmantojot tiešsaistes rīkus un lietotnes:

 • personas datu aizsardzība galvenokārt attiecas uz uzņēmumiem, viņiem ir jārūpējas par datu drošību, kas ir ievākti, uzglabāti uzņēmēja izstrādātajā platformā (e-klase, WhatsApp, sociālie tīkli, e-pastu servisi utt.). Līdz ar to, ja skolotājs lūdz skolēniem atsūtīt e-klasē video, foto vai citus pierādījumus par sporta uzdevumu pildīšanu, tad par visu šo e-klases platformā nosūtīto un uzglabāto datu drošību ir atbildīgi e-klase.lv;
 • BET skolotājs uzņemas risku, ja viņa ierīcei piekļūs kāda trešā persona un tā rezultātā no skolotāja ierīces tiks pārsūtīti tālāk bērnu dati un tie kļūs publiski, – tad skolotājam (un skolai) būs jāuzņemas atbildība;
 • skolotāji NEDRĪKST pieprasīt 16 gadus nesasniegušiem bērniem reģistrēties WhatsApp vai pieprasīt, lai bērni lejupielādē mobilās lietotnes, kurām arī ir noteikti vecuma ierobežojumi. Līdz ar to skolotājiem ieteicams piedāvāt skolēniem vairākus variantus saziņai ar skolotāju un mājas darbu iesniegšanai: a) ar bērniem sazināties pa tiešo saziņas platformās (ja bērni ar vecāku atļauju jau tās lieto), b) ar bērniem sazināties ar vecāku starpniecību, c) piedāvāt, lai iesniedz nevis foto vai video, bet aprakstus par veiktajām aktivitātēm;
 • skolotājiem, pirms skolēniem piedāvāt interneta platformu, kurā jāreģistrējas, jāpārliecinās, kāds ir platformu noteiktais vecuma ierobežojums. Turklāt būtu jāinformē bērni arī par to, kā droši izmantot šīs platformas, t. i., par drošības un privātuma iestatījumiem, divu faktoru autentifikāciju, ziņošanas iespēju problēmsituāciju gadījumos

 

⇒ Šis ir raksts no ziņu izdevuma NR.16/2021. Lejupielādē visu ziņu izdevumu PDF formātā ŠEIT.