21.12.2020

Gadumijas priekšvakarā

Noslēgumam tuvojas ļoti neparasts gads. Pasauli šogad pēkšņi skāra Covid-19 krīze – ārkārtējā situācija Latvijā tika izsludināta pavasarī un pēc tam rudenī, bija jāpieņem neatliekami un reizē izsvērti lēmumi un apņēmīgi jārīkojas.

Santa Prancāne, VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vadītāja

Piedzīvojām milzu izaicinājumus visai sabiedrībai kopumā, un izglītības joma nav bijusi izņēmums. Skolas, skolotāji un skolēni ne vien sāka pakāpeniski noteiktās klašu grupās mācīties pēc jaunā standarta, bet visi – arī triecientempā apguva digitālas tehnoloģijas un prasmes.

Jaunā ikdiena ar digitālo rīku izmantošanu un attālinātām mācībām iestājās 13. martā. Skolas, skolotāji, skolēni un vecāki ļoti īsā laikā pārkārtoja savu ikdienu. Mēs bijām elastīgi, apņēmīgi, vienoti un drosmīgi. Visi kopā pierādījām paši sev, ka negaidītā krīzē spējam parādīt savas labākas īpašības kopīgās lietas labad.

Mācīšana un mācīšanās ārkārtējās situācijas laikā izgaismoja daudzus aspektus izglītības sistēmā, kas līdz šim bija palikuši ēnā un kuriem bija nepieciešami uzlabojumi. Viens no tiem – digitālā nodrošinājuma atšķirīgā pieejamība ģimenēs un skolās, kā arī lietotāja prasmes. Lai pēc iespējas nodrošinātu skolēniem iespēju mācīties attālināti, risinājumus meklēja gan skolas, gan pašvaldības un ministrija. Atsevišķām skolām un skolotājiem digitālo rīku un lietotņu izvēle un pielāgošana mācībām un saziņai, materiālu pielāgošana digitālai izmantošanai prasīja piepūli un laiku, kā to arī atklāja aptaujas. Pietrūka vienotas mācību vides, kurā būtu ērti vadīt mācības, novērtēt sniegumu, skolēniem sazināties ar skolotājiem un savstarpēji.

Jaunie apstākļi prasa arī citādu darba organizāciju un mācību plānošanu, jo, kā redzējām it īpaši attālināto mācību sākumā, centieni visu klātienes mācību apjomu un metodes pārnest attālināti pārslogo gan skolotājus, gan skolēnus. Lai atbalstītu skolas un skolotājus mācību procesa organizēšanā, projektā tika izstrādātas vadlīnijas Klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai, Attālinātu mācību īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī Atgādne par attālinātu mācību īstenošanu un Skolēnu/audzēkņu mācību snieguma vērtēšana attālinātās mācībās.

Skola2030 tīmekļvietnē www.skola2030.lv atrodama informācija par rīkiem un platformām, ko skolotāji joprojām var izmantot mācību darba un satura apguves plānošanā (sadaļa “Attālināta mācīšanās”, kā arī “Iesakām”). Skolotājiem satura apguves plānošanai noderīgi tādi digitālie avoti kā Skola2030 mācību resursu krātuve www.mape.skola2030.lv. Pavasarī pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un iniciatīvu grupas “Vecāki par labāku izglītību” ierosinājuma tika izveidots projekts “Tava klase” – tika filmētas 20 minūšu garas video mācību stundas un pārraidītas tīmekļa vietnē un virszemes televīzijā. Nofilmētie video joprojām ir pieejami www.tavaklase.lv, un šoruden vietne ieguvusi ērtāku meklēšanas funkcionalitāti, kā arī drīzumā to papildinās jauni mācību video, kas būs uzņemti Skola2030 ietvaros.

Vienlaikus jāatzīmē, ka jaunā, neierastā ikdiena lika skolotājiem vairāk novērtēt sadarbības un kopīgas plānošanas vērtību, kas ir arī jaunās pieejas stūrakmeņi. Priekšplāna izvirzījās un tika novērtēta gan skaidra sasniedzamā rezultāta nozīme, gan tas, cik liela loma ir skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmēm un to veicināšanai. Gribu teikt, ka īpaši izceļams vārds “sadarbība” plašākā nozīmē, aptverot visus saskaitāmos: IZM, pašvaldības, skolas, skolotājus–skolēnus–vecākus.

Ar lielu pateicību šajos grūtajos apstākļos raugos uz skolu vadības komandām un skolotājiem par mācību procesa veidošanu un uzturēšanu, motivācijas atrašanu sevī un skolēnos, par drosmi izmēģināt ko jaunu, par atgriezenisko saiti, ko viņi sniedz skolēniem, lai virzītos uz priekšu. Īpašu paldies vēlos teikt tiem skolotājiem, kuri laipni dalījās un dalās ar saviem stundu un mācīšanas piemēriem, rosinot un iedvesmojot citus skolotājus. Paldies pienākas arī pašiem skolēniem, kas pieņēma un izprata situāciju, turpina mācīties un atbalsta cits citu, un viņu vecākiem.

Iezīmējot tuvākās nākotnes perspektīvas – Skola2030 turpinās iesākto darbu, apkopojot digitālos mācību un metodiskos līdzekļus un veidojot digitālo mācību vidi. Plānots pilnveidot un paplašināt arī Skola2030 mācību resursu krātuvi mape.skola2030.lv.

Projekta vārdā gribu teikt lielu PALDIES mūsu sadarbības partneriem, ar kuriem mēs turpinājām sadarboties, lai pabeigtu mācību un metodisko līdzekļu izstrādi: Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai un Latviešu valodas aģentūrai. Kādas vērtīgas atziņas no šī gada paņemsim līdzi, un kādas iestrādes turpināsim? Ikviena krīze liek meklēt risinājumus un kaut ko iemāca. Covid-19 krīze iecerēto pārmaiņu ceļu vispārējā izglītībā ievirzīja mazliet citādi, nekā plānojām, taču pārmaiņas turpinās. Šajā laikā esam iemācījušies novērtēt arī to, cik ļoti visi izglītības sistēmā esošie esam saistīti, cik no viena saskaitāmā rūpēm par fizisko veselību, godprātīgas attieksmes pret ierobežojumiem visas sabiedrības interesēs ir atkarīga pārējās sabiedrības locekļu labbūtība. Visi esam mācījušies strādāt un dzīvot citādi. Uzkrātā pieredze ir vērtīgākais, ko paņemt līdzi jaunajā gadā. Ja nākamajā gadā atgriezīsimies ierastajā klātienes skolā, ko visi tik ļoti vēlamies, tā tomēr jau būs citāda skola, jo mēs paši būsim citādi. Taču mums paliks šajā laikā gūtā pieredze un atziņas.

Mums visiem pietrūkst klātienes dzīves un ilgojamies pēc īstas, cilvēciskas saskarsmes. Gribas klasi, pilnu ar skolēniem, darba vidi ar darbabiedriem, draugus, pie kuriem aiziet ciemos, teātri, kur baudīt mākslu, un stadionus, kur līdzjust sportistiem. To visu novēlu piedzīvot Jaunajā gadā!