26.02.2021

IT Izglītības fonds piedāvā mācību materiālus tehnoloģiju mācību jomā

Sākot ar šo 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās tiek attīstīta un mācīta tehnoloģiju mācību joma, kas iekļauj tādus mācību priekšmetus kā datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, programmēšana u. c. specializētos priekšmetus, ko skolas ir izlēmušas piedāvāt apgūt saviem skolēniem. Tāpat noteikti jāvērš uzmanība tam, ka aizvien pieaug nepieciešamība tieši pēc digitāliem mācību materiāliem, kurus skolotāji un skolēni var izmantot arī attālinātajā mācību procesā.

IT Izglītības fonda speciālisti aktīvi ir sekojuši līdzi pārmaiņām izglītībā, un, pateicoties atbalstītājiem un sadarbības partneriem, izveidojuši dažādus mācību materiālus, kas bez maksas ir pieejami ikvienam skolotājam, skolēnam un citiem interesentiem.

  • Startit.lv sadaļā “Datorika” ir pieejami mācību mate-riāli gan skolotājiem, gan skolēniem. Saturs ir paredzēts šī mācību priekšmeta pasniegšanai no 1. līdz 9. klasei. Ar skolotāja Ojāra Krūmiņa palīdzību Start(IT) ir veicis izstrādāto materiālu salīdzinājumu ar datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 1., 4., un 7. klasei. Pārskatā iekļauti sasniedzamie rezultāti no programmas parauga, atbilstošās klases un stundas, kurās ir iespējams atrast materiālus datorika.startit.lv platformā, kā arī informācija par tematiem, kurus ir iespējams integrēt citos mācību priekšmetos. Detalizētu informāciju skatīt šeit: Pārskats - Skola2030 mācību programma un Start(IT) Datorikas mācību materiāli.
  • Startit.lv sadaļā “Kursi” ir pieejami dažādi noderīgi videomateriāli par programmēšanu un IT, tostarp, kā izveidot pirmo mājaslapu un Android mobilo lietotni. Java un Android kursā ir pieejamas arī video materiālos izmantotās prezentācijas un uzdevumi.
  • Bezmaksas tiešsaistes kurss, kurā ikviens var apgūt dizaina domāšanas darba metodoloģiju, kas būs noderīga, ne tikai mācot tehnoloģiju jomas mācību priekšmetus, bet arī daudzus citus: https://www.startdesign.lv/.
  • Startdesign.lv mājaslapā pieejami arī “Dizains un tehnoloģijas” mācību priekšmetam izstrādātie mācību materiāli PDF formātā par četriem dizaina tematiem: digitālais produktu dizains, vides dizains, interjera dizains, modes dizains. Tajos iekļauta gan teorija, gan piemēri, gan praktiskie uzdevumi: https:// www.startdesign.lv/dizains-un-tehnologijas.
  • Bezmaksas tiešsaistes kurss Elements of AI, ko izstrādājusi Helsinku Universitāte un tehnoloģiju uzņēmums Reaktor, ir pieejams arī latviešu valodā, un tajā esošo informāciju un uzdevumus var integrēt tādos mācību priekšmetos kā datorika, programmēšana, dizains un tehnoloģijas, matemātika, bioloģija u. c.
  • Savukārt mūsu YouTube kanālā atrodami un skatāmi dažādi video materiāli, kas varētu būt noderīgi un palīdzēt mācīt tehnoloģiju mācību jomas priekšmetus. Tos var atrast sadaļā “Atskaņošanas saraksti”: https://www.youtube.com/c/Startitlatvia/playlists.

Vairāk informācijas: Ance Kancere, IT Izglītības fonda projektu vadītāja, e-pasts: ance.kancere@startit.lv

 

⇒ Šis ir raksts no ziņu izdevuma NR.16/2021. Lejupielādē visu ziņu izdevumu PDF formātā ŠEIT.