23.08.2021

“Kā attīstīt caurviju prasmes?” – metodiskais līdzeklis skolotājiem sistemātiskai prasmju attīstīšanai

Kam paredzēts metodiskais līdzeklis? Tas ir veidots kā praktisks atbalsts skolotājiem, izglītības iestādes metodiķiem, vadītājiem un vadītāju vietniekiem, lai saviem skolēniem sistemātiski mācītu vienu vai vairākas caurviju prasmes.

Kā lietot šo materiālu? Izmanto šo materiālu atbilstoši savām darba vajadzībām – atsvaidzini izpratni par katras caurviju prasmes būtību, smelies idejas savu skolēnu un sevis paša prasmju diagnostikai vai iedvesmojies no konkrētiem piemēriem un metodiskiem ieteikumiem, kā caurviju prasmes mērķtiecīgi mācīt saviem skolēniem!

Tev palīdzēs materiāla uzbūve, kas ļauj soli pa solim iedziļināties gan teorētiskos, gan praktiskos caurviju prasmju aspektos. Katrai caurviju prasmei ir veltīta atsevišķa nodaļa. Katra no tām ir veidota pēc vienotas struktūras, kurā ietilpst kopsavilkums teorētiskajam pamatojumam, mācību situācijas apraksts, kurā atklājas konkrētās caurviju prasmes mācīšana, kā arī gana daudz praktisku ieteikumu, ideju, metožu, kā caurviju prasmes attīstīt.

Uzsākot sistemātiski mācīt kādu no caurviju prasmēm, seko šiem soļiem!

  1. Izvēlies vienu no caurviju prasmēm, ko vēlies savos skolēnos attīstīt, un sāc iepazīt šai caurviju prasmei veltīto nodaļu!
  2. Caurviju prasmju nodaļas sākumā iepazīsti piemēru, kā konkrēts skolotājs ir attīstījis kādu no caurviju prasmēm!
  3. Iepazīsties ar skaidrojumu par šīm caurviju prasmēm un skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem!
  4. Balstoties uz nodaļā iekļauto snieguma līmeņu aprakstu (SLA), izvērtē savu skolēnu prasmes, lai saprastu, ko skolēni jau spēj paveikt, un lai noteiktu nākamo līmeni, uz ko skolēniem ir jātiecas.
  5. Novērtē savas prasmes un ikdienas praksi, lai saprastu, ko un cik bieži tu jau dari mācību procesā, lai attīstītu šīs caurviju prasmes!
  6. Izpēti metodiskos ieteikumus, lai uzzinātu, kā tieši vari attīstīt savu skolēnu prasmes atbilstoši vecumposmam.
  7. Izvirzi mērķi un plāno tālāko darbu ar konkrētu skolēnu grupu, lietojot nodaļā iekļautos uzdevumus!

 

“Pamatīgu zināšanu iegūšanai svarīgi, lai skolēnam mācīšanās procesā būtu iespēja skaidrot, salīdzināt, meklēt piemērus, pretstatīt, vispārināt – tātad aktīvi intelektuāli iesaistīties savas izpratnes veidošanā jeb mācīties iedziļinoties. Tāds arī ir vispārīgo jeb caurviju prasmju mērķis mācību saturā – sekmēt mācīšanās procesu, vienlaikus attīstot tās skolēnu prasmes, kas caurvij jeb ir klātesošas visās mācību jomās.”

Lai veicas, attīstot savu skolēnu prasmes un profesionāli pilnveidojoties pašiem!

⇒ Meklē to šeit Kā attīstīt caurviju prasmes? Metodiskais līdzeklis!