28.04.2020

Pirmsskolas skolotāji mācās darot

Kā ārkārtējie apstākļi mainījuši pirmsskolas ikdienu, un kādas jaunas prasmes skolotāji apguvuši? 

Diāna Ločmele, Carnikavas PII “Riekstiņš”, vadītājas vietniece izglītības jomā

Kolektīvs kopā ir mācījies uzlabot IT prasmes, pieaicinot novada speciālistu. Sākumā lietpratējs mums izstāstīja par dažādām iespējām, piemēram, Zoom platformu, pēc tam mēs, skolotājas, sadalījāmies mazākās grupās, lai praktiski to izmēģinātu. Savā ziņa iejutāmies bērnu lo- mā – mācījāmies darot! Pašlaik Zoom platformu izmantojam, lai organizētu un kopā strādātu arī attālināti ar kolēģiem. Tā, piemēram, rīkojam informatīvās sapulces, pārrunājot aktuālo sadarbībā ar vecākiem un bērniem, kā plānot un sniegt atgriezenisko saiti, kuri interneta resursi būtu piemērotāki konkrētam tematam.

Sadarbībā ar vecākiem un bērniem izmantojam https://www.eliis.lv/ platformu. Tajā iesūtām nedēļas uzdevumus, video sveicienus un vienkārši uzmundrinājumus bērniem.

Auglīgi sadarbojas mūsu mūzikas un sporta skolotājas. Viņas izveidojušas savu kontu YouTube platformā un ar pašu veidotu video piedāvā bērniem rotaļnodarbības.

Citas skolotājas ir uzlabojušas savas datorprasmes, iemācījušās word dokumentā veidot tabulas, gatavojot saviem bērniem nedēļas uzdevumus par konkrētu tematu.

Agnese Kalniņa–Grīsle, Liepājas Kristīgā PII, skolotāja

Mūsu pirmsskolā skolotāja ir izveidojusi Facebook grupu “Mācīsimies savādāk” vecākiem un skolotājiem. Tur ievietojam visas iestādes kopīgo tematu, piedāvājam video par aktuālajiem jautājumiem. Visi, gan skolotāji, gan vecāki, mācāmies strādāt attālināti.

Facebook platformā esmu izveidojusi arī savas pirmsskolas grupas atsevišķu lapu vecākiem, kas ļauj labi apmainīties ar informāciju, netraucējot citus. Veidojam video, aprakstus, piedāvājam 1–2 uzdevumus bērniem nedēļai, piemēram, pašlaik aplūkojam tematu “Pavasara laiks”, mācāmies par pulksteni, par laika ritu. Mēs, skolotāji, sniedzam atgriezenisko saiti par padarīto pie iesūtītajiem bērnu darbiem ar foto un video starpniecību. Pati esmu iemācījusies veidot kodolīgus, bērniem saprotamus video, izmantojot PII videokameru. Sadarbojos ar kolēģi, kura pēc tam šo video apstrādā un izveido materiālu, lai to piedāvātu bērniem un vecākiem.

Inese Eglīte, Rīgas 14. PII, vadītājas vietniece, skolotāja

Ikdienā strādājot ar bērniem, nekad nedomātu par iespēju izmantot digitālo klasi. Taču darbā ar piecgadniekiem un sešgadniekiem esmu sākusi izmantot ClassFlow platformu, kas tiek pielāgota pirmsskolniekiem. Tā ir virtuāla klase, kurā notiek mācību process. Atšķirība ir tikai tā, ka bērni neatrodas ar mani vienā telpā. Es sūtu uzdevumu kartītes, kurās bērni strādā. Viņi var zīmēt, krāsot, rakstīt, lasīt, minēt mīklas, meklēt vārdus, skatīties multfilmas utt. atkarībā no jomas, kurai plānots nodarbības saturs. Kad uzdevums ir izpildīts, bērni iesūta savas kartītes, skolotāja pārrunā, apskata, pievērš uzmanību detaļām. Bērns uzreiz saņem atgriezenisko saiti.