09.06.2020

Mācību un metodiskie līdzekļi speciālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” un sadarbības partnerību ietvaros līdz šim tapušie un vēl sagatavošanas procesā esošie mācību un metodiskie līdzekļi speciālajā izglītībā būs brīvi pieejami mācību resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/.

Līdz šim mācību resursu krātuvē publicēti un pieejami šādi speciālās izglītības mācību un metodiskie līdzekļi (https://bit.ly/mape_gatr): Latviešu valoda un dabaszinības. Interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis; Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika. Mācību grāmata un metodiskais līdzeklis; Matemātika un sociālās zinības. Darba burtnīca; Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības. Darba burtnīca; Latviešu valoda un sociālās zinības. Darba burtnīca. Šie mācību un metodiskie līdzekļi paredzēti skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem (1.–9. klasei) integrētai mācību satura apguvei. Lai labāk izprastu šo materiālu izmantošanu, iesakām noskatīties vebināru “Par mācību metodiskajiem līdzekļiem skolēniem ar smagiem attīstības traucējumiem”, ko vada Dr. paed. Dina Bethere, mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes autore un Liepājas Universitātes profesore, un līdzautore Kaiva Žīmante, Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktore vietniece. Tas ir pieejams Skola2030 YouTube kanālā un mācību resursu krātuvē pie šiem metodiskajiem līdzekļiem. Materiāli tapuši sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Pašlaik sagatavošanā publicēšanai ir vēl šādi mācību un metodiskie līdzekļi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izmantošanai gan speciālajās izglītības iestādēs, gan vispārizglītojošajās skolās, kurus projekta ietvaros izstrādājis projekta sadarbības partneris Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: Matemātika 7.–9. klasei; Angļu valoda 1.–9. klasei; Vēsture 7.–9. klasei; Ģeogrāfija 7.–9. klasei; Dabaszinības 1.–6. klasei; Latviešu valoda, literatūra 1.–6. klasei; Latviešu valoda, literatūra 7.–9. klasei; Sociālās zinības 1.–9. klasei; Dzimtā valoda mazākumtautības skolām 1.–9. klasei; Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei.

Projekta sadarbība partneris – Rīgas Strazdumuižas pamatskola – attīstības centrs veido mācību līdzekļus skolēniem ar redzes traucējumiem.