07.04.2017
Pāvels Pestovs Mg. paed., Mg. chem. "Skola2030" vērtēšanas satura izstrādes vadītājs

Pieredze, kas gūta Skotijā, Glāzgovā, Lornstrītas pamatskolā

Ienākot Lornstrītas pamatskolā, uzreiz var redzēt skolēnu mācīšanās rezultātus, uz sienām ir kritēriji, kuri raksturo jebkura veida sniegumus dažādās jomās. Kā izskatās sasniegums, kā izskatās dažāda veida atbalsts gan skolēnam, gan skolotājam? Uz sienām var atrast atbildes uz jautājumiem - kādas metodikas ļauj skolēnam būt līdzatbildīgam par mācīšanas procesu, kādi paņēmieni ļauj aktivizēt skolēnu domāšanu, kā uzzināt, ko mani skolēni ir iemācījušies, kādi ir paņēmieni atgriezeniskās saites sniegšanai. Uz visiem šiem jautājumiem atbildes ir tepat, visur skolā.

Klases Lornstrītas pamatskolā ir lielas, vidēji 30 skolēnu katrā. Ienākot klasē, vispirms pārņem apmulsums: nodarbība notiek ar pieciem skolēniem, katram rokās ir planšetdators. Šeit skolēniem, kuriem ir grūtības ar lasītprasmi, paralēli nodarbībām tiek nodrošināts ļoti specifisks atbalsts, lai bērns tālāk varētu iekļauties nodarbībās. Šai skolai katra diena ir liels izaicinājums, jo to apmeklē skolēni ar 70 dažādām dzimtajām valodām, dažreiz skolēns ir arī tulkotājs starp vecākiem un skolas pedagogiem, jo skolēns labāk pārvalda angļu valodu nekā viņa vecāki.

Piemēram, ko darīt, ja skolēns neprot ne lasīt, ne rakstīt, ne runāt angliski? Nedaudz runā tikai rumāņu valodā. Pat tādā situācijā Lornstrītas pamatskolas skolēnam sniegs nepieciešamo palīdzību, nezaudējot viņa socializācijas iespējas un iespējas apmeklēt nodarbības kopā ar visiem skolēniem. Papildus, noteiktā laikā, bērns strādā individuāli ar skolotāju. Uz visām Lornstrītas pamatskolas mēbelēm ir uzraksti angliski, ir grāmatas, kurās attēlu nosaukumi atrodami vairākos desmitos valodu. Tostarp arī rumāņu valodā, kuru skolotājs nepārvalda, bet, ņemot talkā visus papildlīdzekļus, skolotājs spēj komunicēt ar bērnu, tādējādi bērns progresē, mācās un socializējas.

Par raksta autoru

Pāvels Pestovs

Mg. paed., Mg. chem. "Skola2030" vērtēšanas satura izstrādes vadītājs

Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ķīmijā un maģistra grādu izglītības vadībā. 10 gadus strādā par ķīmijas skolotāju, ir arī skolas direktora vietnieks izglītības jomā. Piedalījies skolēnu un skolotāju mācību un metodisko materiālu izstrādē. Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas valdes loceklis. Valsts izglītības satura centrā (VISC) ir viens no ķīmijas piloteksāmenu un diagnosticējošo darbu veidotājiem. Ieguvis “Ekselences balvu” ķīmijā, balvu “Zelta pildspalva 2016” un 2014. gada Vides zinātnes balvu “Rīgas pilsētas vides zinību skolotājs”. Piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vispārizglītojošo skolu akreditācijas komisijas darbā. Profesionālās intereses: ķīmija un pedagoģija.