20.09.2021

Resursi par medijpratību un kritisko domāšanu

Resursi apkopoti 2021. gada maijā.
  • Medijpratība skolām, Izglītības attīstības centra (IAC) projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” izdevums, 2019. Tajā atradīsiet medijpratības mācību programmu, aktivitāšu aprakstus un darba lapas, ieskatu jauniešu medijpratības novērtējumā, projekta skolu pieredzes aprakstus, projekta ekspertu un dalībnieku ieteikumus, informāciju par aktuāliem medijpratības resursiem. Paredzēts izmantošanai darbā ar skolēniem pamatskolas un vidusskolas posmā. Materiāli noderēs valodu jomas, sociālās un pilsoniskās jomas, kā arī citu jomu mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību pedagogiem un citiem interesentiem. Krājumā pieejami arī medijpratības materiāli krievu un angļu valodā. IAC tikko aprobēta arī jauna programma “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai”.

 

  • Tikko kļuvis pieejams Kritiskās domāšanas tests latviešu, angļu un krievu valodā, ko izveidojusi Latvijas debašu asociācija “Quo Tu Domā?” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Tajā izmantotas jauniešiem aktuālas popkultūras atsauces un slengs, lai kritisko domāšanu padarītu mazāk teorētisku, vieglāk, praktiskāk uztveramu jauniešiem. Tests ir brīvi pieejams, un to var izmantot kā diagnostikas rīku klasēs vai arī individuālos nolūkos.

 

  • eTwinning tiešsaistes semināri par medijpratību. Lai veicinātu skolotāju izpratni par medijpratību un palīdzētu šīs prasmes mācīt skolēniem, Eiropas skolu sadarbības tīkls eTwinning šā gada martā pievērsās medijpratībai un organizēja sešus vebinārus par medijpratības tēmām (informācijas meklēšana tiešsaistē un avotu uzticamība; informācijas burbuļi, domāšanas kļūdas, digitālais nospiedums, pusaudžu emocijas tiešsaistes vidē, medijpratība skolā – pieredzes stāsti), kurus vadīja dažādi profesionāļi. Tie ir pieejami eTwinning mājaslapā https://etwinning.lv/etwinning-medijpratibas-vebinaru-video-vienuviet/.