05.06.2017
Oskars Kaulēns Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors

Skolēnu līdzdalība kā pienākums

Līdz jaunā mācību standarta iedzīvināšanai ikdienas mācību praksē vēl ir mazliet jāpaciešas. Taču jau šobrīd skolotāji var izmantot iespējas, kas ļauj skolēniem mācību saturu apgūt radošā un interesantā veidā. Iespējas, kas palīdz skolēniem ērti un efektīvi attīstīt tādas kompetences kā domāšanu un līdzdalību. Šai sakarā es vēlos vērst uzmanību uz jauniešu – skolēnu politisko līdzdalību un pilsonisko atbildību, un gribu Jums pastāstīt par kādu izdošanos.

Lai motivētu pašvaldības iedzīvotājus kļūt pilsoniski aktīvākiem un interesēties par kopienā notiekošo, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni sadarbībā ar skolēniem no Olaines 1. vidusskolas piedalījās projektā “Tukšu salmu kulšana”. Projekts no 2017. gada janvāra līdz maijam tika īstenots, izmantojot eTwinning projektu platformu.*

“Tukšu salmu kulšana” ietvaros skolēni analizēja Ventspils pilsētas un Olaines novada 2017. gada pašvaldību vēlēšanām pieteikto politisko partiju programmas. Skolēni izvirzīja efektīvas politiskās partijas programmas kritērijus un, izmantojot tos, izvērtēja partiju esošās programmas. Skolēni sniedza savu atzinumu, vai kritēriji tiek izpildīti vai gluži otrādi – ignorēti. Viņi pamatoja savu viedokli ar konkrētiem faktiem un piemēriem no partiju programmās iekļautās informācijas. Tāpat skolēni argumentēja, kāpēc viņi ieteiktu un neieteiktu vēlētājiem balsot par katru no politiskajām partijām.

Lai veicinātu skolēnu sadarbības prasmes un nodrošinātu iespēju iepazīties ar politisko partiju piedāvājumu ne tikai savā, bet arī citā Latvijas pašvaldībā, projektā skolēni darbojās jauktās grupās. Katrā komandā bija pārstāvji no Ventspils un Olaines. Turklāt projekta materiālus skolēni veidoja tikai tiešsaistē, izmantojot virtuālās sadarbības rīkus (piemēram, Google tiešsaistes dokumentus, Skypevideokonferences u.c.). Šāda pieeja ļāva skolēniem viena mācību projekta laikā pilnveidot vairākas kompetences – pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kritiskās domāšanas un digitālo kompetenci. Skolēnu paveiktais – 13 politisko partiju programmu izvērtējums – plašāk ir aplūkojams sociālajā tīklā Facebook izveidotajā lapā "Par ko balsot Ventspilī un Olainē?" Šādu pieeju mācību procesam un to, kāpēc ir svarīgi būt pilsoniski aktīviem un piedalīties vēlēšanās, novērtēja arī paši skolēni. Lūk, daži piemēri:

"Pats tikko esmu sasniedzis pilngadību un varu iet balsot, tāpēc cenšos izmantot jebkuru iespēju, lai kaut ko uzzinātu par politisko situāciju Ventspilī. Politisko partiju programmu analīze ir ļoti labs veids, kā šo iesākt."

(Ralfs Braunfelds, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks)

“Katra pilngadīga jaunieša pienākums ir balsot. Šis projekts ļoti palīdz ieskatīties politisko partiju darbībā un ir palīgs, lai savu izvēli veiktu pareizi.”

(Annija Skudra, Olaines 1. vidusskolas 11. klases skolniece)

“Ja sabiedrībai ir dota iespēja izteikties un ietekmēt notikumus, mūsu pienākums ir to novērtēt un izmantot. Lai jaunieši spētu ietekmēt valstī un pašvaldībā notiekošo, ir jāiedziļinās politiskajos procesos un jāpiedalās vēlēšanās.”

(Aija Pūsepa, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniece)

Demokrātijas kvalitāte sabiedrībā ir atkarīga gan no tā, cik zinoši, prasmīgi un inovatīvi domājoši ir pie varas esošie politiķi, gan no tā, cik pilsoniski aktīvi, spriest spējīgi un kritiski domājoši ir cilvēki. Īpaši jaunieši, kuru lēmumi tuvā nākotnē noteiks, cik labklājīgā sabiedrībā mēs dzīvosim. Šobrīd spēkā esošais vispārējās izglītības mācību priekšmetu standarts nosaka, ka jautājumi par politiskās līdzdalības un pilsoniskās atbildības tematiku ir mācību satura sastāvdaļa. Tomēr ar dažām stundām nedēļā ir par maz, lai skolēnus veidotu par atbildīgiem un kompetentiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem.

Labā ziņa ir tā, ka topošā mācību standarta ietvaros skolēnu līdzdalības kompetence būs tikpat svarīgs mācību procesa elements, kā padziļinātu zināšanu iegūšana.

Ierakstu sagatavojis Oskars Kaulēns, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”  (“Skola2030”) satura izstrādes eksperts sociālo zinību jomā, direktores vietnieks Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā.

*eTwinning ir starptautisks skolēnu un skolotāju sadarbības tīkls, kas nodrošina iespēju īstenot mācību projektus tiešsaistē.

Par raksta autoru

Oskars Kaulēns

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors

 

Skola2030 mācību satura izstrādes un profesionālās pilnveides eksperts