01.12.2020

Britannica piedāvā brīvpiekļuves resursus kā atbalstu skolotājiem un skolēniem attālinātās un klātienes mācībās

Latvijas skolotājiem un skolēniem Covid-19 izplatības laikā (līdz 2021. gada maija beigām) ir nodrošināta brīva piekļuve pasaulē atzītajam un plašajam britu digitālo informācijas un izglītojošo resursu kopumam Britannica. Skolotāji tos var izmantot, veidojot mācību stundas gan klasē, gan attālinātas mācīšanās apstākļos. Piekļuve šiem resursiem šajā mācību gadā tiek nodrošināta saskaņā ar Britannica izdevēju un Valsts izglītības satura centra vienošanos.

Šeit atrodami rīki skolēnu dažādām mācību vajadzībām un spējām, lai atvieglotu pieeju informācijai un izmantojumu, ja skolēns mācās patstāvīgi:

  • teksta izrunāšanas rīks,
  • tulkošana vairāk nekā 100 valodās (arī latviešu),
  • integrētā skaidrojošā vārdnīca.

Ikvienam Latvijas skolotājam ir pieejami zemāk minētie resursi, autorizējoties mape.skola2030.lv šeit: https://bit.ly/Skola2030-britannica.

Britannica School www.school.eb.co.uk. Tiešsaistes mācību resurss skolotājiem un skolēniem, kas piedāvā profesionālu redaktoru veidotu daudznozaru saturu, kas ik dienu tiek atjaunināts, pieejams dažādos formātos, tostarp video, attēli, klausāmgabali, izmantojams radoši un pielāgojams skolēnu mācīšanās vajadzībām.

  • Izglītojoši raksti trīs izziņas līmeņos ( 1., 2 . u n 3 .). Skolēns var izvēlēties nepieciešamo saturu atbilstoši savām spējām. Pirmā līmeņa teikumu struktūra, vārdu krājums un saturs ir vienkāršots, bet trešajā līmenī tas ir akadēmiskāks. Rakstos minētajiem vārdiem ir pieejams skaidrojums.
  • Publikācijas debašu un viedokļu veidošanai.
  • Atlasītas tīmekļu vietnes, kur ir pieejamas saites uz citiem bezmaksas un izglītojošiem interneta resursiem.
  • E-grāmatas (vēsturē, politikā, ģeogrāfijā, kā arī angļu klasiskajā literatūrā).
  • Valstu ģeogrāfiskie dati. Iespēja salīdzināt pasaules valstīs pēc dažādiem kritērijiem. Informācija balstīta Pasaules Bankas aktuālajos datos.
  • Pasaules atlants. Valstu datu rīks apvienots ar Google maps un iespējām aplūkot izvēlētās vietas, izmantojot Google street.

Šeit skolēni var izveidot savu profilu, kas atvieglos attālinātu mācīšanos, darbu pie pētījumiem un projektiem. Tajā var saglabāt atlasītu saturu, pievienot materiālus no citiem resursiem, dalīties ar tiem, nosūtot URL adresi vai e-pastā projekta grupai vai skolotājam.

Britannica LaunchPacks https://packs.eb.co.uk. Saturu veido skolotāji skolotājiem. Šeit skolotāju ērtībai pa tematiem apkopoti objektīvi un uzticami avoti, ko skolēni var izmantot mācīšanās mērķiem – iegūt zināšanas mācību priekšmetā, kritiski izvērtēt un veidot starppriekšmetu saiknes. Skolotājiem ir pieejami satura komplekti, kas aptver eksaktās zinātnes un humanitārās zinātnes. Resursus iespējams pielāgot atbilstoši skolotāju pieejai mācību satura īstenošanā.

Britannica ImageQuest https://quest.eb.com. Miljoniem bezmaksas attēlu krājums – fotogrāfijas, kartes, diagrammas un citi attēli no vairāk nekā 50 pasaulē populārākajām attēlu vietnēm un kolekcijām mācību satura vizuālam papildinājumam. Izmantojami, veidojot skolēnu izpratni par attiecīgo tematu, arī grupu darbā dažādos mācību priekšmetos – sociālajās zinātnēs, ģeogrāfijā, vēsturē, literatūrā, mākslās, matemātikā u.c.

Britannica LumieLabs https://lumielabs.eb.com. Uz izmēģinājuma laiku ierobežotam skolu skaitam būs pieejama arī pirmā digitālā stāstu veidošanas platforma skolēniem un skolotājiem. Digitālie stāsti ir videodarbi, kas apvieno filmētu materiālu, attēlus, mūziku, tekstu un stāstītāja balsi. Plaša satura bibliotēka, video rediģēšanas iespējas, uzglabāšanas un koplietošanas platforma.