23.08.2021

DigiKlase – ceļa karte izvērtētu izglītības tehnoloģiju un digitālo resursu izvēle

Pirms jaunā mācību gada sākuma pie lietotājiem nonāks jaunā DigiKlases platfoma ar vairāk nekā 700 apkopotiem digitāliem mācību materiāliem un rīkiem – visiem izglītības posmiem, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar pieaugušo izglītību. Pie tās izveides kopš šā gada sākuma strādā DigiKlases projekta komanda kopā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) studentiem.

Platformā būs apkopoti un klasificēti Latvijā un pārējā pasaulē pieejami daudzveidīgi digitāli mācību materiāli un rīki, lai veicinātu un atbalstītu izglītības jomas speciālistus, īstenojot tehnoloģijām bagātinātu mācīšanās procesu.

Platforma veidota tā, lai katrs skolotājs DigiKlasē atrastu sev noderīgus materiālus un, iepazīstoties ar to saturu, piemērotu savu skolēnu mācību vajadzībām. Apkopotie materiāli klasificēti atbilstoši digitālu mācību līdzekļu kategorijām – pēc funkcionalitātes un izmantojuma mērķa. Filtrs un meklētājs lietotājiem palīdzēs atlasīt nepieciešamos materiālus pēc tādiem parametriem kā mācību priekšmets, vecums, materiāla veids u. c.

Platformas izveides darbu plānots turpināt – gan papildināt datubāzi ar jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, gan pievienot vēl neapkopotos materiālus, gan aicināt izglītības jomas speciālistus izstrādāt un DigiKlasē publicēt jaunus interaktīvus mācību līdzekļus. Tāpat plānots nākotnē piedāvāt metodiskos ieteikumus video instrukciju veidā darbā ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem. Lietotāju iesniegtie ieteikumi par materiāliem vai rīkiem tiek izvērtēti pievienošanai DigiKlases datu bāzē, savukārt PPMF studentiem katru gadu būs iespēja strādāt pie DigiKlases platformas attīstības studiju praksē, tā gūstot iespēju labāk iepazīties ar digitālo mācību līdzekļu plašo klāstu.

Kas ir DigiKlase?

Platforma tehnoloģiju bagātinātām mācībām ir LU PPMF īstenots projekts, kurā ir izstrādāta digitāla krātuve daudzveidīgu digitālu mācību materiālu un rīku apkopošanai, novērtēšanai un klasificēšanai.

Kam paredzēta DigiKlase?

Krātuves materiāli un rīki ir noderīgi visos izglītības posmos skolotājiem pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Tos var izmantot arī vecāki un citi izglītības jomas pārstāvji, plānojot un vadot izglītības procesu.

Ko var darīt DigiKlases platformā?

Skolotāji mūsu platformas krātuvē var meklēt mācību materiālus pēc to nosaukuma vai atslēgas vārdiem, kā arī ar filtra palīdzību atlasīt tieši savam mācību priekšmetam vai audzēkņu vecumam noderīgos materiālus. Katra materiāla aprakstā ir pieejama informācija par tā unikālajām īpašībām: vai materiāls ir maksas vai bezmaksas, kāda veida funkcionalitāte tajā pieejama, kāda veida ierīcēs šis materiāls vieglāk lietojams u.c.

Kāds ir DigiKlases galvenais mērķis?

Vienā vietnē apkopot dažādus mācību materiālus un pasaulē populārākos rīkus tehnoloģiju bagātinātām mācībām latviešu valodā un svešvalodās, tādējādi atbalstot Latvijas izglītības sistēmu. Pašlaik Latvijā ir jau liels skaits izstrādāto digitālo mācību līdzekļu, jo izglītības iestādes, organizācijas un paši skolotāji aktīvi iesaistās daudzveidīgos projektos, kuru viens no sasniedzamajiem rezultātiem bieži vien ir digitāla satura izstrāde. Tomēr daudzi mācību materiāli un pat vienas organizācijas materiālu apkopojumi ir zināmi un pieejami tikai dažiem skolotājiem.

Kas ir tehnoloģiju bagātinātas mācības?

LU PPMF ir sākts darbs pie izglītības zinātņu apakšvirziena Smart Pedagogy jeb “viedās pedagoģijas” konceptualizēšanas (tiek izstrādāti pedagoģiskie principi darbam tehnoloģiju bagātinātā vidē, veidota teorētiskā bāze), lai tehnoloģiju bagātinātu mācīšanās procesu padarītu pedagoģiski jēgpilnu. Tas ir mācību process, kurā tehnoloģijas tiktu izmantotas nevis tikai kā citāds mācīšanās veids, bet arī kā mācīšanās, kuras laikā bērni un jaunieši paši iesaistās savu zināšanu konstruēšanā un pašvadīti mācās. Par tehnoloģiju bagātinātām mācībām ir izveidojušies vairāki mīti, piemēram, ka digitālo risinājumu izmantošana vienmēr ir dārga, jo nepieciešams iegādāties sarežģītu programmatūru, kā arī, ka tehnoloģijas var izmantot tikai tad, ja to lietošanu apgūst īpašos kursos. Mūsdienās digitālo risinājumu klāsts ir tik plašs, ka tos iespējams ieviest visdažādākajās formās, sarežģītības pakāpēs, kā arī pastāvot ļoti atšķirīgām finansiālām iespējām, to skaitā bez maksas. Tieši bezmaksas un daudzveidības aspekti ir tie, ar kuriem DigiKlases komanda vēlas iepazīstināt skolotājus, citus izglītības jomas pārstāvjus un vecākus. Tehnoloģijas un digitāli risinājumi var būt spēcīgs rīks, lai pārveidotu mācīšanos un pilnveidotu mācību vidi. Tās var palīdzēt stiprināt un attīstīt attiecības starp skolotājiem un skolēniem, aktualizēt mūsdienīgās pieejas un savstarpējo sadarbību.

Ko nozīmē “Lietotāja pieredzes novērtējums”?

Projekta komanda ir izstrādājusi dažādu mācību līdzekļu lietošanas pieredzes novērtēšanas rīku, kur nodalītas 7 digitālu mācību materiālu kategorijas un noteikti kritēriji katras kategorijas mācību materiālu izvērtēšanai. Tos būtiski vienu no otra atšķir to funkcionalitāte un mērķis, kam digitālais mācību līdzeklis izmantojams. Līdz ar to katrs no tiem atšķirīgā veidā var iedzīvināt tehnoloģiju bagātinātu mācību procesu.

Kā tiek vērtēti materiāli un rīki?

Izstrādātie vērtēšanas kritēriji ir orientēti uz mācību materiālu aspektiem, kas tieši ietekmē mācību procesu vai skolotāja darbu, kā arī nepieciešamo aparatūru materiāla izmantošanai, lai atvieglotu skolotāja lēmumu pieņemšanu mācību materiālu izvēlē. Iepazīstoties ar materiāla aprakstu, skolotājs var gūt priekšstatu par katru mācību materiālu pietiekamā līmenī, lai izvērtētu materiāla noderīgumu savā darbā. Līdz ar to izstrādātie kritēriji neatspoguļo pilnībā materiālu satura kvalitāti, bet atklāj, kā skolotājam attiecīgo materiālu ieviest mācību procesā. Kritēriji tiek periodiski pilnveidoti, lai dažādajiem tehnoloģiju bagātinātu mācību materiāliem un rīkiem nodrošinātu pēc iespējas atbilstošāku izvērtēšanu.

Ienāc un pamēģini! www.digiklase.lv – platforma tehnoloģiju bagātinātām mācībām.
Projekts īstenots ar Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu.