10.06.2021

Aicinām skolotājus pieteikties digitālo mācību līdzekļu izstrādei padziļinātajiem kursiem dažādos mācību priekšmetos!

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolotājus pieteikties darbam digitālo mācību līdzekļu izstrādei VISC īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Skola2030 veido un adaptē digitālus mācību līdzekļus, tostarp interaktīvus, lai atbalstītu augstākā mācību satura apguves līmeņa apguvi padziļinātajos kursos vidējās izglītības pakāpē, kā arī veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Aicinām radošus skolotājus  ar pieredzi mācīt attiecīgos mācību priekšmetus skolēniem vidējās izglītības pakāpē, kurus interesē tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un kuri ir gatavi dalīties zināšanās, pieredzē un radošajās idejās, pievienoties Skola2030 digitālo mācību līdzekļu izstrādes komandai.

Šī ir iespēja apgūt jaunas prasmes un pieņemt izaicinājumu savā profesionālajā karjerā, iesaistoties valsts mēroga izglītības pārmaiņu procesos.

Digitālo mācību līdzekļu izstrādes darba process

Autori izstrādā vai adaptē digitālos mācību līdzekļus padziļinātiem kursiem augstākajā līmenī un kursam “Veselība un sports” optimālajā līmenī skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās vidējās izglītības pakāpē.

Autoru uzdevums ir sadarbībā ar savas darba grupas vadītāju un kolēģiem plānot un izstrādāt vai adaptēt pieejamos digitālos mācību līdzekļus kursu apguvei, plānojot laiku kopīgām klātienes vai tiešsaistes apspriedēm un darbam vismaz vienu reizi nedēļā.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā;
 • ieinteresētība strādāt Skola2030;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu vidējās izglītības pakāpē;
 • zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu;
 • prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus mācību materiālus;
 • pieredze un ieinteresētība izmantot digitālos mācību līdzekļus mācību procesā;
 • gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • vēlama pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tostarp izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās.

Pienākumi: 

 • izstrādāt digitālos mācību līdzekļus atbilstoši Skola2030 kursa programmas paraugam;
 • pielāgot un/vai adaptēt pieejamos digitālos mācību līdzekļus atbilstoši Skola2030 kursa programmas paraugam;
 • pēc nepieciešamības organizēt un īstenot izstrādāto materiālu aprobāciju, sadarbojoties ar izglītības iestādēm;
 • plānot regulāru iesaisti kopīgam darbam komandā tiešsaistē un/vai klātienē;
 • atvēlēt laiku izstrādes darbam vismaz 0,3 darba slodzes apjomā.

Digitālie mācību līdzekļi tiks izstrādāti visiem padziļinātajiem kursiem.  Meklējam skolotājus digitālu mācību līdzekļu izstrādei šādiem kursiem vidējās izglītības pakāpē:

augstākajam mācību satura apguves līmenim:

 • Latviešu valoda un literatūra II;                                                        
 • Kultūra un māksla II;                         
 • Matemātika II ;                                  
 • Ķīmija II;                                           
 • Fizika II;                                            
 • Bioloģija II;                                                                           
 • Dizains un tehnoloģijas II;                
 • Programmēšana II;

optimālajam mācību satura apguves līmenim:

 • Sports un veselība.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa digitālo mācību līdzekļu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē https://forms.gle/xP9QQjPX7qjhxeNz7;
 • dzīves un darba pieredzes apraksts (CV), norādot pieredzi mācību un metodisko materiālu veidošanā.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 29. jūnijam, tiešsaistē aizpildot eksperta pieteikuma anketu un pieteikumam pievienojot CV.

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei, par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) – līdz 1174,00 euro.  

Nepieciešamas papildinformācijas gadījumā lūgums sazināties ar Kornēliju Brigznu: kornelija.brigzna@skola2030.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.