06.05.2022

Aicinām skolotājus pieteikties pēdējām mācību grupām izglītības tehnoloģiju mentoru kursos!

Aicinām skolotājus kļūt par izglītības tehnoloģiju mentoru savā izglītības iestādē un/vai pašvaldībā, kā arī pieteikties pēdējām mācību grupām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 72 stundu kursos “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”! Dalībnieki, kuri būs piedalījušies mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņems apliecību par profesionālās pilnveides kursu apguvi.

Izglītības iestādes vadītāji un izglītības pārvaldes deleģē savu pārstāvi. Lai pieteiktos, pedagogiem jānosūta savs pieteikums.

Kā un kas var pieteikties?

Skolotāj, ja vēlies un saredzi sevi izglītības tehnoloģiju mentora lomā, rosinām sarunāties ar savas iestādes vadītāju par iespēju pieteikties! Esam izsūtījuši vēstules visām pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm ar aicinājumu uzrunāt savus pedagogu(-us).

Ja nav saņemta uzaicinājuma vēstule ar pieteikuma anketu no Skola2030, lūdzu, rakstiet uz info@skola2030.lv!

Aicinām pieteikties praktizējošus pedagogus no visiem vispārējās izglītības vecumposmiem – sākot no pirmsskolas līdz vidējās izglītības posmam, tai skaitā profesionālajām izglītības iestādēm. Sagaidām, ka pedagogi ikdienā strādā ar bērniem vai jauniešiem un būtu gatavi ar apgūto dalīties sava novada/valstpilsētas un/vai skolas kolēģiem. Kursos tiks apgūtas pieejas, kā mācību procesa plānošanā un īstenošanā izmantot digitālās tehnoloģijas un kā veicināt un atbalstīt to izmantošanu savu kolēģu vidū. Vairāk par mācību tēmām lasi šeit.

Kas ir izglītības tehnoloģiju mentors? 

Uz izglītības tehnoloģiju mentora lomu var raudzīties vienas izglītības iestādes ietvaros un  pašvaldības/valstspilsētas līmenī.

Izglītības tehnoloģiju mentors izglītības iestādē ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes skolotājiem, pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā.

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldības līmenī, līdzīgi kā mācību jomu koordinatori septiņās mācību jomās, darbojas kā metodiķis – pieaugušo izglītotājs daļēja laika slodzē, organizējot un atbalstot pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un sadarbību starp sava novada/pilsētas skolu/pirmsskolu izglītības tehnoloģiju mentoriem. Mentors plāno un īsteno mācības skolotājiem, kā arī pats kā pedagogs eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācībās, meklējot labākās iespējas sniegt atbalstu pedagogiem izglītības iestāžu darba digitalizācijas procesā.

Kā norisināsies kursi?

Kursiem nav dalības maksas. Tie norisināsies kā kombinētās mācības – tiešsaistē un klātienē – un ietvers gan dalību nodarbībās, gan patstāvīgi veicamus uzdevumus. Dalība kursos aizņem 72 stundas tiešsaistes un klātienes mācībās, kā arī vēl aptuveni 30 % no šī stundu skaita būs nepieciešams ar mācībām saistīto patstāvīgo uzdevumu izpildei.

Pēdējām mācību grupām kursi notiks no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam ar dalībnieka aktīvu iesaisti vidēji četras stundas mēnesī. Dalībniekiem tiešsaistes nodarbības notiks reizi mēnesī, savukārt klātienes mācības plānotas šī gada augustā un 2023. gada maijā. Pēc iespējas plānosim to norisi dažādu Latvijas reģionu centros. Lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.  

Daži pieredzes stāsti par izglītības tehnoloģiju lietošanu un mentora lomu

Vairāk informācijas un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kursiem lasīt šeit.

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.