04.06.2021

Aicinām skolotājus pieteikties Tavaklase.lv mācību video autoru darbam visās klašu grupās dažādos mācību priekšmetos

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolotājus pieteikties Tavaklase.lv mācību video autoru darbam VISC Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projektā Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030).

Vietnes Tavaklase.lv mērķis ir sadarbībā ar praktizējošiem skolotājiem un nozaru speciālistiem izveidot bagātīgu, mūsdienīgu, ērti uztveramu mācību video bāzi, kura kalpotu kā palīglīdzeklis un resurss skolotājiem un skolēniem mācīšanās procesā.

Mācību video autoru komanda aicina savā pulkā talantīgus skolotājus, kuri gatavi dalīties zināšanās, pieredzē, radošajās idejās un darba entuziasmā. Šī ir iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas un pieņemt izaicinājumu savā profesionālajā karjerā, iesaistoties valsts mēroga izglītības projektā.

Video autoru darba process

Autori izstrādā mācību video, kas kalpo par atbalsta materiāliem skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolas posmam. Autoru uzdevums ir, sadarbojoties ar vadītāju, plānot video saturu, veidot scenāriju un pašiem tajos filmēties. Video būs atrodami www.tavaklase.lv.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā;
 • interese strādāt projektā Skola2030;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu izglītības posmā;
 • zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu;
 • prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus stundu plānus;
 • pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tostarp izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās;
 • labas saskarsmes, komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes dažādās auditorijās;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • pieredze veidot un vadīt mācību video stundas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi  

 • Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu kā individuāli, tā komandā piedalīties mācību video veidošanā (sagatavot saturu un filmēties) un nepieciešamo resursu plānošanā.
 • Ieplānot laiku darbam un filmēšanās procesam klātienē.

Īpaši gaidām skolotājus šādos mācību priekšmetos un vecuma posmos:

 • latviešu valoda 1.–3., 4.–6. klasei, 7.–9. klasei, vidusskolai;
 • literatūra 4.–9. klasei,
 • latviešu valoda un literatūra (izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu);
 • pirmā svešvaloda (no 1. klases – angļu) 1.–9. klasei;
 • otrā svešvaloda (no 4. klases – vācu) 4.–12. klasei;
 • otrā svešvaloda (no 4. klases – krievu) 4.–12. klasei;
 • matemātika 1.–3. klasei, 7.–12. klasei;
 • sociālās zinības (un vēsture) 1.–6. klasei;
 • sociālās zinības 7.–9. klasei;
 • Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei;
 • dabaszinības 1.–6. klasei;
 • ķīmija;
 • fizika;
 • bioloģija;
 • ģeogrāfija;
 • dizains un tehnoloģijas 7.–9. klasei;
 • datorika;
 • pamatkursi vidējās izglītības pakāpē visās mācību jomās;
 • fiziskās veselības un drošības moduļi sporta un veselības mācību priekšmetā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā;
 • mazākumtautību valodas – krievu, baltkrievu, igauņu, ivrits, lietuviešu, poļu, ukraiņu, kā arī latgaliešu un lībiešu valoda pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Iesniedzamie dokumenti: 

 • pieteikuma anketa mācību video materiālu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē https://forms.gle/YtdDAF7reiEkJMet5 ;  
 • dzīves un darba pieredzes apraksts (CV), norādot pieredzi mācību un metodisko materiālu veidošanā.

 

Pieteikšanās līdz 2021. gada 28. jūnija plkst. 17.00, tiešsaistē aizpildot mācību video izstrādes eksperta pieteikuma anketu un pieteikumam pievienojot CV.  

Darbs paredzēts uz nepilnu slodzi ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei, par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) –  līdz 1174,00 euro.  

Papildinformācijas iegūšanai lūgums sazināties ar Jolantu Moti: jolanta.mote@skola2030.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.