22.01.2021

Atsākas www.tavaklase.lv mācību video translācija televīzijā

No janvāra beigām divos virszemes TV kanālos - piektdienās ReTV, bet pirmdienās - TV24 - tiešraidē atsāksies projekta Tava klase mācību video translācija. 1. un 4., 7. un 10. klašu grupām šobrīd tiek filmēts jauns mācību saturs. Taču pārraidīti tiks gan jaunie, gan pavasarī filmētie video materiāli. 29. janvāra un 1. februāra programma no plkst. 8.30 līdz 15.00 pieejama te: https://www.tavaklase.lv/stundu-saraksts/#.  Katras nākamās nedēļas virsszemes apraides programma tiks publicēta ceturdienās. Vienlaikus tīmekļa vietnē www.tavaklase.lv ikvienam šobrīd pieejamas vairāk nekā 1200 ārkārtējās situācijas laikā pavasarī filmētās video mācību stundas. Tās ir ērti atrodamas pēc skolēna vecumposma, mācību priekšmeta vai kursa, valodas, video tipa. 

Jaunus mācību materiālu skaidrojošus video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos – vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautību valodu apguvei no 1. līdz 12. klasei veidos atklātā konkursā izvēlēti skolotāji. Kopumā  no 2020. gada decembra līdz 2022. gada augustam plānots radīt un platformā Tava klase iekļaut mācību video 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

Projekts Tava klase tika radīts pērn pavasarī, lai atbalstītu skolēnu attālināto mācīšanos valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sākoties Covid-19 izplatībai. Šajā laikā mācības klātienē visās izglītības iestādēs Latvijā tika pārtrauktas, un skolām bija jānodrošina mācības attālināti.

Tava klase no 2020. gada aprīļa līdz pat mācību gada beigām piedāvāja 20 minūšu garas video mācību stundas pamatpriekšmetos un arī interešu izglītībā 1.–6. klašu, kā arī 9. un 12. klašu skolēniem, lai palīdzētu tiem labāk sagatavoties eksāmeniem. Satura veidošanā pavasarī bija iesaistīti vairāk nekā 100 skolotāju praktiķu no visas Latvijas, kas kopumā izveidoja vairāk nekā 1200 video mācību stundu.

Līdz ar 2020. gada 18. augusta valdības lēmumu par papildu finansējuma piešķiršanu vienotas tiešsaistes mācību vides izveidei un digitālu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei projekts Tava klase turpinās. Un tā saturs turpmāk tiks veidots Valsts izglītības satura centra ESF finansētā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros.