21.11.2016

Izglītības ekspertu pieteikšanās noslēgusies

Šī gada 15.novembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā izglītības ekspertu pieteikšanās darbam mācību satura izstrādē projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

VISC saņēmis vairāk nekā 600 izglītības ekspertu pieteikumus no visas Latvijas un vēlas pateikties par lielo atsaucību. Šāda interese apliecina izglītības darbinieku vēlmi iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācību pieejas izstrādē un nostiprināšanā Latvijas izglītības sistēmā. Tuvāko nedēļu laikā projekta pārstāvji sazināsies ar visiem, kas pieteicās darbam satura izstrādē. 

Jau informējām, ka eksperti darba grupās izstrādās mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai ieskaitot. Darbs satura izstrādē noritēs aptuveni vienu gadu ar iespēju turpināt sadarbību mācību materiālu un diagnosticējošo darbu veidošanā, pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādē un īstenošanā.