12.04.2018

Konferences “Lietpratība SĀKUMizglītībā” tiešraide Skola2030 Facebook profilā

Konference būs veltīta mācībām agrīnā vecumā, skatot kopumā bērnu formālās izglītības sākuma posmu – no pirmsskolas 1,5 gada vecumā līdz sākumskolai desmit, vienpadsmit gadu vecumā. Šajā laikā bērniem mācībās īpaši svarīgi gūt daudzveidīgu tiešu pieredzi, pētīt, eksperimentēt un atklāt, tā veidojot pirmos priekšstatus par lietām un parādībām, un vienlaikus likt pamatus vispārīgām prasmēm – domāt kritiski un radoši, sadarboties, apzināties un pārvaldīt savas emocijas un rīcību.
 

Seko konferences tiešraidei skola2030 Facebook profilā:
https://www.facebook.com/Skola2030

Lejupielādēt programmu

Šī ir trešā konference, kas tiek organizēta Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros.