10.08.2022

Mācīšanās platformas skolo.lv jaunumi

Augusts iesācies ar trīs lieliskām ziņām mācīšanās platformā skolo.lv:

  • Pagarināts projekta termiņš, kas nozīmē, ka ikvienam pedagogam joprojām ir iespēja pieteikties šīm skolo.lv platformas mācībām, pašvadīti trīs nedēļu laikā iziet izvēlēto pamatfunkciju vai padziļināto funkciju kursu sev ērtā laikā un vietā un iegūt profesionālās pilnveides 8h sertifikātu, par apgūto, paaugstinot savu digitālo pratību darbā ar skolēniem kā attālināta, tā arī klātienes mācību procesa organizēšanā un vadībā. Pieteikšanās saite mācībām: https://bit.ly/skolo-lv-macibas.
     
  • Otrs jaunums, visās četrās mācību programmās ierakstīti un izvietoti mācību video, kas tādējādi ļauj kursu apgūt vēl pilnvērtīgāk, jo redzama pasniedzēja demonstrācija skolo.lv vidē par apgūstamo tēmu. Katrs video ir aptuveni 40 minūtes garš, to iespējams iepauzēt jebkurā laikā, skatīties atkārtoti un paralēli vingrināties tēmas apguvē. 
     
  • No augusta izglītības iestādēm bez maksas būs iespēja uzsākt arī MS Teams saziņas un kopdarbības platformas lietošanu kopā ar skolo.lv, kas ietver Microsoft A1 licenci, tādējādi nostiprinot ikdienas daudzpusēju saziņu starp skolotāju un skolēnu vai skolēnu grupu un nodrošinot skolēniem piekļuvi MS Office lietotnēm. 

Atgādinam, ka mācīšanās platforma skolo.lv ir un būs bezmaksas vietne ikvienai izglītības iestādei, tādēļ aicinām iestādes noslēgt lietošanas līgumu ar VISC. Līgums iestādes pedagogiem ļauj pilnvērtīgi izmantot visas piedāvātās platformas funkcijas - veidot savus e-kursus ar interaktīviem uzdevumiem, demonstrējumiem, pārbaudes darbiem vai arī izmantot jau gatavus Skola2030 e-kursu paraugus. Pieteikšanās līguma noslēgšanai: https://bit.ly/skolo-lv-pieteiksanas.

Aicinām ikvienu izglītības iestādes pedagogu un vadītāju piedalīties bezmaksas mācībās par mācīšanās platformas skolo.lv funkciju izmantošanu ikdienas darbā!

Jautājumu gadījumā par mācībām, aicinām sazināties ar mācību sniedzēju SIA Datorzinību centrs komandu, rakstot uz e-pastu: info@dzc.lv vai zvanot pa tālruni: +371 26475979.