01.02.2017

Simts skolas un pirmsskolas visā Latvijā piedalīsies mācību satura aprobācijā

Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 10.janvārī atlasīja 100 pirmsskolas un skolas no kopumā 235, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta ietvaros. Tās būs pirmās pirmsskolas un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Pilotskolas ir izvēlētas, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu un mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu un skolotāju motivāciju dalībai. Lai noskaidrotu, kā iecerēto mācīšanas pieeju vislabāk ieviest visās Latvijas vispārējā izglītībā un lai katrā reģionā būtu pieejami labās prakses piemēri, katrā plānošanas reģionā tika izvēlas dažādi skolu veidi no nelielām lauku sākumskolām līdz lielo pilsētu vidusskolām un Valsts ģimnāzijām.

Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētu un novadu pašvaldība nominēja kopumā 235 skolas un pirmsskolas. Projektā sākotnēji plānoto 80 izglītības iestāžu vietā dalībai aprobācijā ir izvēlētas 100 visā Latvijā. Vismazākā skola skolēnu skaita ziņā ir Rucavas pamatskola ar 71 skolēnu, vislielākā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ar 1457 skolēniem; vistālākā skola, raugoties no Rīgas, ir Zilupes vidusskola, un no katra plānošanas reģiona aprobācijā ir iesaistīta specializētā izglītības iestāde.

Visu pilotskolu skolotāju komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas. Pilotskolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozīmīga, lai pārbaudītu un novērtētu jaunās pieejas efektivitāti, vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas līmenī, kā arī lai šo pieredzi tālāk varētu izmantot citās izglītības iestādēs.