09.06.2018

Skola2030 aicina vecākus sniegt viedokli par izglītību

Līdz šī gada 1. jūlijam Skola2030 aicina 1. - 12. klašu skolēnu vecākus sniegt viedokli par savu bērnu izglītību, aizpildot anketu šajā saitē (edurio.com/skola2030vecakuaptauja). Anketas aizpildīšana aizņems vidēji 20 minūtes Jūsu laika, iegūtie dati tiks izmantoti skolām un skolotājiem topošo atbalsta materiālu pilnveidē darbam ar jauno mācību saturu.

Mēs, Skola2030 jeb ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda Valsts izglītības satura centrā, šobrīd strādājam pie tā, lai pilnveidotu, ko un kā māca Latvijas skolās. Līdz ar pilnveidoto saturu projekta ietvaros top atjaunotas mācību priekšmetu programmas un tiek izstrādāti mācību līdzekļi visu vecuma grupu skolēniem. Tāpat tiek gatavoti dažādi atbalsta materiāli pedagogiem un taps vadlīnijas - kā veicināt efektīvāku vecāku un skolas sadarbību. Tāpēc vecāku vērtējums par mācībām skolā un viedoklis par izglītību mums ir ļoti svarīgs!

Anketa sastāv no divām daļām. Pirmajā iekļauti 9 apgalvojumi, uz kuriem ir jāizvēlas visatbilstošākais atbilžu variants skalā no “Pilnībā nepiekrītu” līdz “Pilnībā piekrītu”. Anketas otrajā daļā ir 5 jautājumi, uz kuriem lūdzam vecākus sniegt brīva teksta atbildes.

Lai nodrošinātu to, ka aptaujā piedalās tikai skolēnu vecāki un katrs no vecākiem anketu aizpilda tikai vienu reizi, anketas aizpildīšanai nepieciešams autorizēties ar savu e-klases vai mykoob vecāka pieejas kontu. Anketa ir anonīma, Skola2030 nebūs pieejami autorizācijā izmantotie personas dati. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un būs pieejami rudenī.

Ceram uz aktīvu līdzdalību, jau iepriekš pateicoties par iesaisti un atbilžu sniegšanai veltīto laiku!

Skola2030 komanda