28.04.2020

Skola2030 aktualitātes aprīlī

Iepazīstina ar skolu piedāvājuma tendencēm vidējā izglītībā

Skolu provizoriskais izglītības programmu piedāvājums vidusskolās, sākot mācīties pēc pilnveidotā mācību satura un plānošanas principiem vidusskolā, ir daudzveidīgs un līdzsvarots – secināts šī gada februārī IZM un Skola2030 veiktajā aptaujā. Aptaujas rezultāti tika izziņoti tiešsaistes preses konferencē 20. aprīlī. Prezentācija ar datu apkopojumu un saistītā informācija pieejama šeit: https://bit.ly/preses_konference_vidusskola.

Aptaujā par provizorisko piedāvājumu vidusskolas programmai piedalījās 264 skolas visā Latvijā jeb 80 % izglītības iestāžu, kurās ir vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas plāno piedāvāt vidēji no 4 līdz 8 padziļinātajiem kursiem jeb kursiem augstākajā līmenī. Jo lielāka skola, jo lielāks šādu kursu skaits. Mazās skolas (līdz 45 skolēniem vidējās izglītības pakāpē) plāno piedāvāt vidēji 4 padziļinātos kursus, kas ir vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktais minimums, vidēja lieluma skolas (ar 46 līdz 150 skolēniem) plāno piedāvāt vidēji 6 padziļinātos kursus, lielās skolas (151 vai vairāk skolēnu) plāno piedāvāt vidēji 8 padziļinātos kursus.

“Acīmredzama ir tendence – jo mazāka skola, jo drīzāk tā plāno piedāvāt padziļināto kursu komplektus, kuros dominē humanitārie un sociālo zinātņu jomu kursi, jo lielāka skola, jo drīzāk tā plāno piedāvāt padziļināto kursu komplektus, kuros ir arī dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību jomu kursi,” uzsver Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura i eviešanas vadītāja. “Jārēķinās, ka lielākām skolām piedāvājums būs plašāks, taču neviena skola Latvijā nepiedāvās visus padziļinātos kursus.”

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza preses konferencē uzsvēra, ka pašvaldība un skolas pārmaiņām ir gatavojušās jau vismaz trīs gadus un pilsētai visu iesaistīto pušu sadarbībā ir izdevies izveidot līdzsvarotu vidējās izglītības piedāvājumu. Pilsētas piecas vidējās izglītības iestādes, no kurām divas ir valsts ģimnāzijas, ir gatavas jaunajam saturam, un jau februāra sākumā bija pieejama informācija par uzņemšanas nosacījumiem 10. klasē un padziļināto kursu piedāvājumu skolās. “Mums ir izdevies atrast katrai skolai īpašo. Meklējām to sadarbībā ar ģimeni, skolotājiem un saskaņā ar dziļāku redzējumu par pilsētas attīstības un valsts attīstības tendencēm.”

Vebinārā atbild uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vidusskolu

Gatavojoties vispārējās vidējās izglītības modeļa un satura pārmaiņām, vebinārā Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs atbildēja uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vidusskolu. Ierakstu iespējams noskatīties šeit https://bit.ly/2K48rrL .

Skola2030 tīmekļvietnē – jauni uzziņu materiāli par vidējo izglītību

Lai palīdzētu skolēniem un vecākiem orientēties vidējās izglītības piedāvājumā, Skola2030 tīmekļvietnē www.skola2030.lv ievietoti šādi jauni uzziņu resursi:

Tāpat aicinām skolas un skolotājus izmantot arī iepriekš sagatavotos uzziņu materiālus par vidējo izglītību, lai skaidrotu skolēniem un palīdzētu viņiem izvēlēties.

Vietnes sadaļā vecākiem pieejams arī lejuplādējams buklets vecākiem par vidējo izglītību https://bit.ly/vecakiem_vsk

Pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji pulcējas tiešsaistes seminārā

7. aprīlī tiešsaistē notika seminārs pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem “Atbalsta pasākumi mācību satura ieviešanai”. Ar aktualitātēm (atbalsta pasākumiem un izstrādātiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, nepieciešamiem resursiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; digitālo infrastruktūru pašvaldībās un skolās u.c.) iepazīstināja VISC vadītājs Guntars Catlaks un Skola2030 m ācību s atura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Ieraksts skatāms šeit https://bit.ly/34otIFH .

Mācību jomas koordinatori par aktualitātēm uzzina tiešsaistē

Mācību jomu koordinatoru (MJK) tiešsaistes seminārā 9. aprīlī (dalība e-klātienē Zoom vai skatoties YouTube) īpaši tika uzsvērta MJK loma kā sava novada skolotāju sadarbības un savstarpējā atbalsta veicinātājiem, lai sava novada skolēniem nodrošinātu pēc iespējas labāku mācīšanos. Veidojot un uzturot aktīvu kopīgu profesionālās kopienas vidi, MJK un novada skolotāji ir aicināti piedalīties regulārā informācijas apmaiņā, sarunāties par savas jomas vai mācību priekšmeta aktuālajiem jautājumiem un kopīgi padziļināt izpratni par pilnveidotā mācību satura un pieejas akcentiem.

Mācību resursu krātuvi papildina jauni programmu paraugi

Skola2030 mācību resursu krātuve https://mape.skola2030.lv/ papildināta ar mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību līdzekļiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai. Programmu paraugu atvēršana notiek tiešsaistē vebināros.

Visus līdz šim ierakstītos Skola2030 vebinārus iespējams noskatīties arī YouTube kanālā https://bit.ly/Skola2030_YT