10.08.2022

Skola2030 turpmāk vadīs Inese Saldābola

Valsts izglītības satura centra izsludinātajā konkursā izvēlēta un turpmāk projektu Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030) vadīs tā līdzšinējā vecākā eksperte Inese Saldābola. Viņa stājas amatā pēc tam, kad šī gada pavasarī amatu atstāja projekta līdzšinējā vadītāja Santa Prancāne.

Inesei Saldābolai ir gandrīz 15 gadu pieredze izglītības nozarē - pirms pievienošanās projektam kā vecākajai ekspertei Mācību satura ieviešanas struktūrvienībā, viņa strādājusi nodibinājumā Iespējamā misija, sākumā kā dalībnieku - topošo skolotāju atlases speciāliste, pēc tam kā dalībnieku piesaistes un atlases vadītāja. Līdz tam Inese Saldābola strādāja par studiju programmas “Skolotājs” izveides un aprobācijas koordinatori Latvijas Universitātē, bet viņas pirmais darbs pēc dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanas Latvijas Universitātē bija Mežciema pamatskolā kā dabaszinību un bioloģijas skolotājai.

Kā sava turpmākā darba prioritāti Inese Saldābola redz maksimāli kvalitatīva administratīvā atbalsta nodrošināšanu projekta satura īstenotājiem. “Lielākā daļa no projekta satura veidotājiem ir skolotāji, kas, paralēli darbam projektā, turpina strādāt savos pamatdarbos Latvijas pirmsskolās, pamatskolās un vidusskolās. Šie skolotāji ir ieguldījuši – un vēl joprojām turpina ieguldīt - lielu darbu, daloties ar savām radošājām un metodiskajām idejām un pieredzi, izstrādājot mācību un metodiskos materiālus, kā arī vadot nodarbības skolotājiem visā Latvijā. Mans mērķis ir atbalstīt viņus, darīt visu iespējamo, lai plašā mērogā veidotu redzējumu par mūsdienīgu mācību pieeju un attīstītu pašvaldību un skolu vadītāju vēlmi to īstenot,” uzsver Inese Saldābola.

Šobrīd projektā Skola2030 īpaša vērība tiek pievērsta dažādu mācību satura ieviešanas pasākumu īstenošanai – pieredzes apmaiņas pasākumu, semināru, vebināru un konferenču īstenošanai. Tiek papildinātas arī jau tagad Latvijas skolotājiem pieejamās digitālo materiālu vietnes skolo.lv un mape.skola2030.lv. Tāpat arī jau tagad tiek plānots, kā projekta ietvaros radītā mācīšanās pieeja, digitālās platformas, skolotāju atbalsta sistēmas un citas iniciatīvas tiks turpinātas, projektam noslēdzoties, lai veidotu pēctecību.

Projekta mācību satura ieviešanas komandu šobrīd vada Rasa Dirvēna, viņas prioritāte ir skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālais atbalsts. Projekta mācību satura izstrādes komandu, kas šobrīd veido digitālos mācību līdzekļus augstākajam mācību satura apguves līmenim un jaunos valsts pārbaudes darbus, vada Santa Kazaka. Rinalds Rudzītis vada mācību satura digitalizācijas komandu, kas, cita starpā, rūpējas par mācīšanās platformas skolo.lv un mācību resursu krātuves mape.skola2030.lv attīstību, uzturēšanu un ieviešanas atbalstu. Eksāmenu satura izstrādes darbu turpina vadīt Pāvels Pestovs. Katrīna Duka-Gulbe, kas līdz šim vadīja projekta īstenošanas atbalsta komandu, darbu projektā noslēgs augusta beigās. Turpmāk komandu, kas veido un virza komunikāciju, mācību līdzekļu sagatavošanu publicēšanai, kā arī nodrošina visu projekta atbalsta pasākumu praktisko norisi, vadīs Dace Kristiāna Ūdre.