18.04.2019

Nr. 5. / 2019 - Par satura plānošanas principiem vidusskolā

Šo izdevumu esam veltījuši Skola2030 sagatavotajam vispārējās vidējās izglītības satura piedāvājumam – pilnveidotam atbilstoši mūsdienu pedagoģijas tendencēm un skolēnu vajadzībām. Piedāvājam iepazīties ar vispārīgu pārskatu par galvenajiem principiem un paredzētajām izmaiņām mācību procesa organizēšanā, kā arī par uzsvariem katrā mācību jomā. Svarīgākā plānotā pārmaiņa ir – mazāk mācību priekšmetu un vairāk iespēju mācīties un iedziļināties tajā saturā, kas skolēnu interesē un kas būs nepieciešams viņa izraudzītajam profesionālās dzīves ceļam nākotnē.

Kāda šobrīd ir vidusskolas loma? Kāda ir laba vidusskola, un kāpēc ir vajadzīgas izmaiņas līdzšinējā vidējās izglītības posmā? Par to lasiet intervijā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāju Guntaru Catlaku, kurā viņš atzīst: “Tā bija nobriedusi laikmeta prasība.” Savukārt Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, kurš kā konsultants ir piedalījies vidējās izglītības piedāvājuma sagatavošanā, stāsta par to, kā jaunais modelis ir iedzīvināms, un saskata tajā lieliskas iespējas, turklāt atzīst, ka tas skolēnos vairos motivāciju mācīties un atbildības izjūtu.

Strādājot pie mācību satura un pieejas pilnveides, Skola2030 gan rūpīgi izvērtēja līdzšinējo saturu un pieeju, gan konsultējās ar ārzemju ekspertiem, lai nonāktu pie labākajiem risinājumiem Latvijas situācijai. Lasiet par starptautiskajām tendencēm vidējās izglītības posmā, kā arī četru jauniešu pieredzes stāstus par mācībām starptautiskajās programmās un novērotajām atšķirībām.

Pilnveidotajā saturā un pieejā centrā ir bērni, tāpēc dodam vārdu arī viņiem. Majoru vidusskolas 2. klases skolēni dalās savās pārdomās par vidusskolu un vīzijām par nākotni, kur darbosies fantastisku koku audzētāji un līdz šim neredzētu auto konstruktori, un ceļošana laikā un kosmosā būs ierasta lieta. Galu galā – nākotne taču pieder bērniem, un viņi to veidos ar to zināšanu, prasmju un vērtību, un rīku palīdzību, kādus viņiem mācēsim iedot līdzi ceļā, bet katras lielas pārmaiņas sākumā ir nākotnes redzējums.

Ierosinājumus un pārdomas esat laipni aicināti sūtīt uz e-pastu info@skola2030.lv. Lai saņemtu elektronisko versiju, piesakieties jaunumu saņemšanai mūsu mājaslapā https://www.skola2030.lv/pieteikties .

Plauksim kopā ar pavasari – domās, darbos un jūtās!


Inese Leitāne
Skola2030 
Domāt.Darīt.Zināt. redaktore 

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums