21.08.2019

Nr. 7. /2019 - Pieredzes stāsti: 2 skolas, 9 pirmsskolas darbinieki

Grūti nepamanīt – jaunais mācību gads jau pavisam tuvu. Šogad vispārējā izglītībā Latvijā
tas būs īpašs ar to, ka visas pirmsskolas Latvijā sāks īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kas paredz pārmaiņas pirmsskolas bērnu un darbinieku ikdienā, taču vēl svarīgāk – domāšanā. Starta pozīcijas katrā pirmsskolā ir atšķirīgas – aprobācijā iesaistītajās pilotpirmsskolās jau novēro pirmās redzamās pārmaiņas bērnos, uzkrāta pirmā pieredze un atziņas, savukārt ir pirmsskolas, kas ir pārmaiņu ceļa sākumā – ar pārliecību, ar šaubām, ar gaidām. Lasiet deviņu pirmsskolas darbinieku stāstus un uzziniet, ar kādām sajūtām viņi gaida pirmo septembri.

Pirmsskolas skolotājiem noteikti būs interesanti izlasīt arī britu ekspertes Patrīcijas Herbertas interviju – viņa ar savu plašo skolotājas pieredzi, sākot no vidusskolas līdz pirmsskolai, turklāt dažādās pasaules valstīs, ir nonākusi pie pārliecības, cik svarīgi ir pārmaiņas sākt tieši pirmsskolā un ieaudzināt bērnos aktīvas rīcības spēju, iniciatīvu un atbildību, lai bērni būtu gatavi mācībām skolā un dzīvē.

Tāpat piedāvājam iespēju pārliecināties par to, kas ir jūsu pirmsskolas skolotāja rokassomiņā un kas vēl gaidāms un sagādājams.

Pamatskolas skolotāju aicinām lasīt Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Agitas Ozoliņas pieredzes stāstu par to, kā no standartā formulētiem plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem nonākt līdz mācību stundas plānam, – šī pieredze parāda to, kā domāt par sasniedzamajiem rezultātiem, un noderēs arī citu mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skola2030 eksperti, strādājot pie mācību satura un pieejas pilnveides, interesējas un iepazīst gan ārvalstu pieredzi, gan labās prakses piemērus tepat Latvijā. Šajā pavasarī, kad notika aktīvs darbs pie vidusskolas mācību satura piedāvājuma, devāmies ekspedīcijā uz Rīgas Klasisko ģimnāziju, kurā labprāt izmanto mūsdienīgas mācīšanās metodes un īpaša vieta tiek piešķirta radošumam un atbalstam katra bērna individuālajai izaugsmei.

Popularizējot bērncentrētu pieeju izglītībā, bez pašu bērnu viedokļu uzklausīšanas neiztikt! Šoreiz 1.-3. klases skolēni stāsta, kādu viņi vēlētos redzēt skolotāju un ko, viņuprāt, skolotāji dara vasarā. “Kad skolēnu nav, viņi taču var priecāties,” prāto kāds nometnes dalībnieks. Taču atcerēsimies, ka prieks apzinātā vecumā jau ir izvēle, nevis tikai reakcija uz patīkamo.

Bet sāciet lasīšanu ar Zanes Oliņas, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītājas, “piekļuves punktiem” – par to, cik plašas un daudzveidīgas ir iespējas rosināt bērnos interesi izzināt, izpētīt, iepazīt un cik svarīgi ir šo interesi rosināt un uzturēt. Ļoti ceru, ka arī šie ievadvārdi savā ziņā kalpos par “piekļuves punktu” – jūsu intereses rosināšanai.

Ziņu izdevumu Domāt.Darīt.Zināt. izdevumus atradīsiet www.skola2030.lv – varat to brīvi izdrukāt, lasīt paši un dot kolēģiem, draugiem, bērnu vecākiem. Jautājumus, ieteikumus, komentārus lūdzam sūtīt mums uz e-pastu info@skola2030.lv (ar norādi “Redakcijai”). Lai saņemtu elektronisko versiju, piesakieties jaunumu saņemšanai Skola2030 sākumlapā.

Lai mums visiem izdevies šis mācību gads!

Inese Leitāne
Skola2030 ziņu izdevuma redaktore

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums