14.06.2019

Nr. 6. / 2019 Vasaras speciālizlaidums - veltīts pirmsskolai

Šo ziņu izdevumu esam veltījuši pirmsskolai, jo tieši šajā izglītības pakāpē rudenī visā Latvijā stāsies spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, taču vērtīgus un aizraujošus rakstus esam sagatavojuši arī skolu pārstāvjiem.

Tikko noslēgušās divu gadu mācības aprobācijas skolām jeb tā dēvētajām pilotskolām, kas pavasarī iepazīstināja ar otrā aprobācijas gada rezultātiem.

Šā gada pieredzi aprobācijā raksturo sauklis “Mazāk ir vairāk”. Salīdzinājumā ar pirmo gadu, kad skolas vēlējās izdarīt pēc iespējas daudz, šogad pārsvarā bija vērojama koncentrēšanās uz vienu vai diviem mērķiem, ko ieviest savā skolā. Par novērojumiem pilotskolu pieredzes stāstos, par to, kas šajā laikā mainījies skolu dzīvē un mācību procesā, lasiet Zanes Oliņas, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītājas, rakstā “Labu ceļavēju!”.

Pilotskolu vidū ir arī 25 pilotpirmsskolas un 9 skolu pirmsskolu komandas, kas jau izmēģinājušas mācību pieeju, ko piedāvā jaunās pirmsskolas vadlīnijas, un to pieredze ir ne tikai devusi iespēju uzlabot mācību saturu un pieeju, bet arī  var noderēt citām pirmsskolām. Šo pirmsskolu vidū ir Cēsu 2. pamatskolas pirmsskola, kurā pašvadības prasmes bērniem ļauj apgūt jau no paša mazākā vecuma, pusotra gada, un viņi aktīvi tiek iesaistīti pirmsskolas dzīvē kopā ar vecākiem bērniem. Vairāk lasiet rakstā “Mazie tik lieli, cik ļaujam būt”.

Kādas prasmes tiek sagaidītas no pirmsskolas beidzēja? Vai visiem bērniem jāprot lasīt, rakstīt un rēķināt? Par šo prasmju attīstīšanu lasiet rakstos “Kad mazāk ir vairāk” un “Tēti, uzraksti vēstuli!”, ko vērtīgi izlasīt arī vecākiem. Lasiet arī par to, kā pirmsskolā veidot veselīga dzīvesveida pamatus (“Sports un veselība pirmsskolā”)  un kā veidot interesi par dabaszinībām agrīnajā vecumā  (“Dabaszinības – tiešā pieredzē būvēta izpratne”).  

Sirsnīgākais raksts šajā izdevumā, manuprāt, ir Aritas Laukas, Skola2030 vecākās ekspertes, vēstule  “Sveiks, pirmklasniek!”, kas rakstīts no skolotājas pozīcijām, kura pirmajā septembrī ar neziņas satraukumu – tādu pašu, kā bērniem, kas dodas jaunā piedzīvojumā, – sagaida savus pirmklasniekus, kuri ir ļoti dažādi, ar atšķirīgām prasmēm un interesēm, un kuri katrs jāiepazīst.  

Tiem, kas ir pārmaiņu ceļa sākumā, piedāvājam 5 soļus,  lai sagatavotos jaunam darba cēlienam – gan pirmsskolā, gan skolā. Lai kaut kur virzītos, katrā ceļā  ir jāsper pirmais solis. Lai ceļš būtu veiksmīgs, vēlams iepriekš iepazīties ar maršrutu, vienoties par sadarbību un izveidot plānu.  Ceram, ka mūsu piedāvātie soļi jums palīdzēs!  

Tā kā atmiņa ir mācīšanās procesa pamatā, ikvienam skolotājam būs vērtīgi iepazīties ar Edmunda Vanaga, Skola2030 vecākā eksperta, Mg. psych., sagatavoto rakstu “Atmiņa kā dzīvē lietojamu zināšanu pamats” par atmiņas veidiem, iegaumēšanas stratēģijām un vecumposmu īpatnībām, ko ņemot vērā, mācīšanos iespējams padarīt efektīvāku.

Uzzināsiet arī par projektā paveikto līdz šī mācību gada beigām – cik daudz skolotāju jau piedalījušies profesionālās pilnveides kursos un iepazinušies ar jauno mācību pieejā un saturā, cik izglītojošu pasākumu notikuši, cik daudz sagatavotu mācību līdzekļu un metodisko materiālu u. c.

Piesaucot pazīstamo metaforu par tauriņa efektu, padomājiet tikai: ja viena tauriņa spārnu vēdas var izraisīt lielas izmaiņas, tad kā būtu, ja katrā skolā būtu pa šādam tauriņam? Un padomājot vēl mazliet….  Ikvienam skolotājam, patiesību sakot, jau piemīt šāds tauriņa efekta spēks, jo darbs izglītības jomā nenozīmē  tikai sagatavot stundu un mācīt bērnus savā mācību priekšmetā. Cik gan bieži nākas dzirdēt no skolēniem un absolventiem, ka tieši skolotājs ir viņus pamudinājis uz nozīmīgiem pavērsieniem dzīvē. Skolotāja ietekme krietni pārsniedz klases un skolas sienas, tā ieliek domāšanas un pasaules uztveres pamatus, vērtību izpratni, dod bērniem pamatu izpratnei par sevi un savu vietu pasaulē,  un tas savukārt noteiks, kādā sabiedrībā nākotnē dzīvosim mēs un mūsu bērni, kā veidosies valsts ekonomiskie un politiskie apstākļi. Jā, skolotāji, jūsu spārnu vēdas ir tauriņa efektu izraisošas!

Izdevumu Domāt.Darīt.Zināt. varat brīvi izdrukāt, lasīt paši un dot arī kolēģiem, draugiem, bērnu vecākiem. Vai jūsu skolotāju istabā, bibliotēkā un foajē jau ir šis izdevums? Jautājumus, ieteikumus, komentārus lūdzam sūtīt mums uz e-pastu  info@skola2030.lv  (ar norādi “Redakcijai”). Lai saņemtu elektronisko versiju, piesakieties jaunumu saņemšanai mūsu mājaslapā https://www.skola2030.lv/pieteikties.       

Inese Leitāne
Skola2030 ziņu izdevuma redaktore

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums