Skola2030 reģionālās skolotāju pieredzes konferences 2022. gada aprīlī

Pieredzes stāstu formāti un konferenču sekcijas

Lai veiksmīgāk aizpildītu pieredzes stāsta pieteikumu, aicinām iepazīties ar reģionālo konferenču sekcijām, tematiem un pieredzes stāstu demonstrēšanas formātiem. Tie būs vienādi visām piecām reģionālajām konferencēm.

Izvēlieties vienu vai vairākus spilgtākos piemērus no savas pedagoģiskās vai vadības prakses, īstenojot pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Tie var būt piemēri pieejai vai paņēmieniem darbā ar skolēniem, sadarbībai ar kolēģiem, kā arī izglītības iestādes kā organizācijas darbībai.

Iespējamie pieredzes stāstu formāti

Piesakot pieredzes stāstu, izvēlieties vienu no trim konferences sesiju formātiem.

Pieredzes stāsta prezentācija (15 min.) 

Lielāko daļu pieredzes stāstus konferencēs piedāvāsim sagrupētus 60 minūšu sesijās, katrā iekļaujot 3 runātājus, kur katram runātājam būs iespēja 15 minūšu prezentācijā izstāstīt savu pieredzes stāstu, kam sekos jautājumu, atbilžu un sarunu daļa.

Darbnīca (60 min.) 

Praktiska sesija, kurā dalībnieki praktiskā darbībā iepazīst konkrētu paņēmienu, veidu, kā īstenot noteiktu pedagoģisko praksi. Tā ietver demonstrāciju, skaidrojumu, vingrināšanās un atgriezeniskās saites iespēju. Darbnīcās iespējams ierobežot dalībnieku skaitu līdz 30 cilvēkiem. 

Meistarklase (60 min.)

Skolotājs vai vadītājs vada stundu/nodarbību/sarunu vai tās daļu sesijas dalībniekiem tā, kā viņš to darītu ar saviem bērniem, jauniešiem, skolotājiem vai komandu, dodot iespēju klātesošajiem to “piedzīvot”, skaidro savas pieejas filozofiju. Meistarklasēs ir iespējams ierobežot dalībnieku skaitu līdz 30 cilvēkiem. 

Sekcijas

Visās piecās reģionālajās konferencēs darbs tiks organizēts divpadsmit sekcijās.

Sekciju ietvaros var tikt veidoti atsevišķi virzieni vai sesijas mācību priekšmetiem vai vecumposmiem. Detalizētāku informāciju par savu piemēru varēsiet norādīt pieredzes stāstu pieteikuma anketā. Ja Jūsu piemērs atbilst vairākām sekcijām, izvēlieties vienu primāro.

Spiediet uz katras sesijas nosaukumu, lai uzzinātu par iespējamiem tematiem katrai sekcijai. Temati doti tikai ierosmei. Tie formulēti vispārīgi. Tas ir saprotami, ka katrs konkrētais pieredzes stāsts ilustrēs tikai daļu no pieteiktā jautājuma. Gaidīsim piemērus arī par citiem jautājumiem, kas aktuāli Jums un jomas kolēģiem.

Pirmā sekcija īpaši veidota pirmsskolu un sākumskolu skolotājiem, kuriem būs gan kopīgas, gan atsevišķas sesijas par katra vecumposma specifiku. Mācību priekšmetu skolotājiem visvairāk piemērotas būs 2. - 8. sekcijas septiņās mācību jomās. Visu izglītības iestāžu - gan pirmsskolu, gan skolu vadītājus - aicināsim pieteikt piemērus un piedalīties 12. Izglītības darba vadības sekcijā. Jautājumi, kas skar visas skolas kā izglītības iestādes darba aspektus un tādēļ ir īpaši nozīmīgi vadības komandām, metodiķiem, atbalsta personālam tiks skarti arī 9.-11. sekcijās.